Každému, čo mu patrí

           V dnešnej dobe,tak ako už neraz sužujú našu spoločnosť rôzne kauzy a spoločenské problémy, ktoré sú zdanlivo neriešiteľné a nič sa s nimi nerobí. Ako už neraz sa to týka problému spolunažívania s našimi problémovými spoluobčanmi.Táto téma rezonuje našou spoločnosťou už dlhú dobu a stáva sa súčasťou našeho všedného života. Continue reading

Pochod obrancov Nových Zámkov

 

Poslednú augustovú sobotu 31. 8. zorganizovalo o.z. Mea Patria v už tradičnej spolupráci s ČSOL jednota Senec tridsať kilometrový pochod po okolí Nových Zámkov. Trasa pochodu ktorá viedla cez Nové Zámky- Vlkanovo- Bajč- Aňala – Nové Zámky bola zvolená tak aby bez mála stovke účastníkov ukázala miesta bojov čs. legionárov a domobrancov, ktorí sa v lete 1919 stretli v neľútostnom boji s maďarskou červenou armádou. Continue reading

Legionárske hroby v Nových Zámkoch

 

Uplynulých niekoľko dní zamestnával slovenské a české médiá prípad údajného ničenia hromadného hrobu československých legionárov pochovaných na cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Prečítal som si na túto tému desiatky článkov a videl niekoľko reportáží v rôznych televíziách. Ako Novozámčan a ctiteľ legionárskej tradície cítim povinnosť vyjadriť svoj a som presvedčený o tom, že aj názor a postoj väčšiny členov o.z. Mea Patria k tejto citlivej téme.

Niekedy v  polovici apríla tohto roku dostali pracovníci komunálnych služieb mesta Nové Zámky príkaz, aby odstránili masívny betónový podstavec a obrubníky v centre cintorína Sv. Jozefa. Pravdepodobne málo kto z nich tušil, že narúšajú miesto, kde leží vyše 200 pochovaných vojakov z 1. svetovej vojny a z obdobia oslobodzovania mesta od zvyškov uhorskej moci v roku 1919. O aké hroby sa jedná, však vedelo niekoľko uvedomelých občanov, ktorí túto nanajvýš znepokojivú informáciu začali šíriť nielen po samotnom meste, ale dostala sa až na ministerstvo obrany ČR. A tu sa táto kauza skutočne začína.

Continue reading

Pozvánka na Druhý vojenský pochod

Slováci, Slovenky!

Naše občianske združenie Mea Patria spoluorganizuje dňa 18. mája 2013, v spolupráci s ČSOL – jednota Senec, v poradí už druhý ročník vojenského pochodu M. R. Štefánika, konaného pri príležitosti výročia jeho tragického úmrtia.

Vojenský pochod odštartujeme z areálu Seneckých jazier o 8:00 po trase Senec- Ivanka pri Dunaji- Senec.

Registrácia účastníkov prebieha do 30.4. 2013

Vid registračný formulár: http://www.obeclegionarska.sk/pochod/

Pre registrovaných účastníkov pochodu bude pripravené občerstvenie a po úspešnom absolvovaní pochodu budú udelené medaily a diplomy.

Pre prípadné otázky nás kontaktujte na mail: oz.mea.patria@gmail.com Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spoločne tak vzdáme hold životnému dielu veľkého syna nášho národa M.R. Štefánika a čs. legionárom – osloboditeľom.

Prezidentské voľby v ČR a Benešove dekréty

V Čechách a na Moravsko-Sliezku skončili prvé priame prezidentské voľby. Zvíťazil bývalý premiér, dlhoročný líder socialistov, a do dnešných dní politický dôchodok si užívajúci – Miloš Zeman. Oproti nemu stál ako protikandidát protežant tzv. pravice – Karel Schwanzenberg. Nebudem hodnotiť jednotlivých kandidátov, českí, moravskí i sliezki voliči si vybrali to, čo si vybrali, a čo my na Slovensku poznáme od zavedenia priamej voľby prezidenta v roku 1999 – tzv. voľbu menšieho zla. Teda, aspoň v danom okamihu a situácii si tak prevažná väčšina voličov myslí, že volila menšie zlo. Prezidentský súboj za riekou Moravou nápadne pripomínal súboj Gašparovič – Radičová z roku 2009. Čo však podľa môjho názoru zlomilo väzy K. Schwanzerbergovi (okrem účasti v nepopulárnej vláde p. Nečasa) bol jeho nemecký a šľachtický pôvod, a najmä otváranie tzv. Benešových dekrétov, témy citlivej ako v ČR, tak i u nás. Vedia však ľudia skutočne, o čo v tzv. Benešových dekrétoch išlo? Ľudia si myslia, že ide len o pozbavenie majetku a občianstva Nemcov, Maďarov, kolaborantov a iných osôb, ktoré napomáhali k rozbitiu predvojnovej Česko-slovenskej republiky či posluhovali nacistom. Skutočnosť je oveľa zaujímavejšia.

Continue reading

Oslavy amnestiami v dvadsaťročnom raji

20. výročie vzniku SR sme oslávili ako sa patrí – amnestiou. Človek by sa nazdal, že feudálne či otrokárske časy pominuli, alebo aspoň tie s prívlastkom neslobodné. Lebo práve tam mali amnestie svoj zmysel, keď previnilcom odpúšťali také viny ako neodvedenie desiatku, či ukrajovali z trestov politických väzňov – ideologických sokov. V našej demokraticky sa tváriacej spoločnosti by teda za bránami väzníc mali končiť naozaj spoločensky nebezpeční či škodiaci jedinci. Alebo je to azda inak?

Continue reading

Kríza čoho?

Zo všetkých strán počúvame o tom, ako je naša spoločnosť v ekonomickej a hospodárskej kríze a ako sa jej koniec už-už blíži, aby vzápätí tí istí analytici nezabudli dodať, že nové kolo recesie je na obzore. No je to skutočne len kríza hospodárska a ekonomická? Aj oní vševediaci analytici razom dodajú, že ruka v ruke s krízou hospodárskou ide aj kríza morálna. Pre príklady netreba chodiť ďaleko,stačí sa pozrieť vôkol seba, na rozpady manželstiev v historicky rekordných počtoch, na počty samovrážd, na počty drogovo závislých (nielen od tvrdých drog), či zvyšujúce sa počty bezdomovcov, alebo ľudí na hranici chudoby a živorenia.

 
Continue reading