Pozvánka na spomienku a stolnotenisový turnaj na počesť mužov Martinskej deklarácie

deklaracia-letak-snr-nestandard2

V posledných rokoch mediálny pohľad a celkovo aj udalosti na politickej scéne vyzdvihovaním vzniku prvej  ČSR zatieňujú jedno z dôležitých prelomových rozhodnutí slovenskej politickej elity a to dokument Deklarácie slovenského národa prijatý v Martine 30 októbra 1918, ktorým sme sa ako Slováci oficiálne prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Continue reading

Spomienka na Martinskú deklaráciu

 

          Takmer pred sto rokmi sa dnešný deň v Turčianskom Svätom Martine stretol výkvet slovenského národa zo všetkých kútov Slovenska, aby sa tzv. Deklaráciou slovenského národa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov, vidiac tak príležitosť vymanenia sa spod stupňujúcej sa maďarizácie Uhorska. Atmosféru nadšenia všetkých účastníkov nám dôsledne opisujú Národne noviny. Continue reading

O naivite slovenských Memorandistov

 

Keď sa v júni 1861 stretla v Martine politická špička slovenskej inteligencie, popísali niekoľko stránok slovenských dejín v učebniciach dejepisu. Vznikol národný program Slovákov, ktorý udal smer slovenskej politiky v rámci monarchie až do jej konca. Oproti Žiadostiam štúrovskej generácie to bolo čosi viac. V štátoprávnej otázke Memorandisti prišli s niečím skutočne novým a prevratným: Hornouhorským slovenským Okolím. Continue reading

Spomienka na Martinskú deklaráciu

Deklarácia slovenského národa nazvaná aj ako Martinská deklarácia je jedna z prelomových medzníkov slovenských dejín, ktorej signatári vyslali jednoznačné stanovisko starej politike Maďarov a ich lokajov  v Uhorsku, ktorí ju viedli v najmä  posledných dvoch storočiach voči národom žijúcim v tomto nevyhovúcom zväzku.  Continue reading