Spomienka na Martinskú deklaráciu

Deklarácia slovenského národa nazvaná aj ako Martinská deklarácia je jedna z prelomových medzníkov slovenských dejín, ktorej signatári vyslali jednoznačné stanovisko starej politike Maďarov a ich lokajov  v Uhorsku, ktorí ju viedli v najmä  posledných dvoch storočiach voči národom žijúcim v tomto nevyhovúcom zväzku.  I preto vyjadrenie už z čias socializmu ostrieľaného historika Kováča    uverejnené na stránke hospodárskych novín 26.10.2013 pri príležitosti vzniku prvej ČSR, treba brať s nadhľadom: ,,Slovenskí politici si neboli istí lojalitou väčšiny obyvateľstva a hrozilo, že prípadné referendum by mohlo dopadnúť v prospech Maďarska. V mnohých regiónoch občania nemali slovenskú politickú identitu. Uvedomovali si, že hovoria slovenským jazykom, avšak ich starou vlasťou bolo Uhorsko”.

Pre objektivitu treba uviesť, že rovnaká situácia nastala v Čechách, preto bol vznik umelého mladého štátu  v tomto prípade nevyhnutnou záležitoťou výhodnou pre obe politické spektrá, národy. A  prihlásenie sa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov spustilo práve naopak, hlbokú podporu slovenského obyvateľstva, ktorého svedectvo nám udáva Karol Anton Medvecký jeden z jej signatárov v knihe Slovenský prevrat. Krátko po vyhlásení 1.ČSR a Martinskej deklarácii dochádza k občianskej vojne a to nie medzi Slovákmi ako sa nám snaží historik Kováč podsunúť ale medzi slovenským obyvateľstvom naplňajúce svoje programové vyhlásenia a medzi maďarskými štátnymi zložkami a ich prisluhovačmi výrazne ťažiacich zo systému v ,, starom Uhorsku ” neschopnými zmieriť sa s koncom presadzovania ich koncepcie Natia Hungarica, ako nám ukazuje hojný počet správ z dobovej tlače.

V súčastnosti  sa táto historická udalosť v Martine stáva v krátkom úseku pred voľbami centrom záujmu politických predstaviteľov napr. strany NOVA. Nakoľko je  ich myšlienka  úprimná ukáže čas.

16 novembra o 13:00 si pripomenieme udalosť, jej signatárov a to symbolickym položením venca a  zapálením sviec  na Národnom cintoríne v Martine . Medzi signatármi nechýbali napr. Matúš Dula, Štefan Krčméry, Vladimír Makovický, Karol Štúr ale aj Andrej Hlinka.

Vzäpatí ako býva zvykom potom sa vydáme už na tretí ročník stolnotenisového turnaja  organizovaného na počesť Martinskej deklarácie, ktorý začína o 14:00  v mestskom kultúrnom dome v Záturčí. Počet hráčov je obmedzený na 24 a treba sa registrovať najneskôr dva dni vopred na kusnir.peter1@gmail.com , prípadne na m.č. 0910977793 , štartovné je 2 e.  Súťažiaci budú rozdelení minimálne do dvoch kategórii podľa obtiažnosti. Každý z nich bude odmenený peknou knižnou cenou.

 

Peter Kušnír, Mea Patria Martin