Vianočné masakry spred 80 rokov

Smrť M. Kokošovej

Ešte žije niekoľko pamätníkov nepokojných šurianskych Vianoc roku 1938, keď v dôsledku Viedenskej arbitráže pripadlo k územiu zabratému Maďarmi aj mestečko Šurany, dnes aj zrejme kvôli historickej skúsenosti bašta slovenskosti na juhu SR. Vtedy 17 – ročný Šuranec Imrich Rak si na tieto udalosti spomína nasledovne: „Pamätám sa, študoval som na Gymnáziu Sv. Františka v Malackách a bolo to v prvých októbrových dňoch, keď sme sa dozvedeli, že moje rodné mesto bude patriť pod Maďarov. Vybral som sa domov a zažil som príchod prvých vojakov s ešte muzeálnymi zbraňami, a neskôr aj oficiálnej armády. Do Šurian prišli dve roty, veliteľ na koni, za ním pešiaci a povozy. Nemali sme kde študovať. V Nových Zámkoch bolo síce slovenské gymnázium, ale už nie dlho, no na zásah slovenskej vlády napokon v Šuranoch otvorili kráľovské uhorské gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. A potom prišli tie strašné Vianoce. Po polnočnej omši Maďari a šurianski maďaróni zaspievali maďarskú hymnu. To sa nikdy predtým neudialo, nuž slovenská mládež zakontrovala Hej, Slováci. Keď sme vyšli von, už na nás čakali maďarskí žandári. Padli prvé facky, začala sa mela a ozvali sa výstrely do vzduchu. Vyľakaní ľudia utekali kade ľahšie, podaktorí povyliezali na oltár. Continue reading

Pozvánka

sulek_pomnik_povodny

Občianske združenie Mea Patria si Vás dovoľuje pozvať na spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením rekonštruovaného pomníka slovenského národovca, účastníka štúrovských revolučných bojov z r. 1848 – 1849 – Ľudovíta Jaroslava Šuleka, ktorý skonal vo väznici tunajšej pevnosti a svoj posledný odpočinok našiel na miestnom cintoríne.  Spomienka sa uskutoční dňa 25.6.2017 so začiatkom o 10 hodine pri jeho hrobe na evanjelickom cintoríne v Komárne, kde bude aj slávnostne odhalená nová nápisová tabuľa k 195. výročiu jeho narodenia. Tešíme sa na Vašu účasť a v prípade nejasností neváhajte kontaktovať koordinátora akcie na tel. čísle: 0903 276 887.

rekonstrukcia_Sulek rekonstrukcia_Sulek1

Pozvánka na spomienku a stolnotenisový turnaj na počesť mužov Martinskej deklarácie

deklaracia-letak-snr-nestandard2

V posledných rokoch mediálny pohľad a celkovo aj udalosti na politickej scéne vyzdvihovaním vzniku prvej  ČSR zatieňujú jedno z dôležitých prelomových rozhodnutí slovenskej politickej elity a to dokument Deklarácie slovenského národa prijatý v Martine 30 októbra 1918, ktorým sme sa ako Slováci oficiálne prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Continue reading

Spomienka na Martinskú deklaráciu

 

          Takmer pred sto rokmi sa dnešný deň v Turčianskom Svätom Martine stretol výkvet slovenského národa zo všetkých kútov Slovenska, aby sa tzv. Deklaráciou slovenského národa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov, vidiac tak príležitosť vymanenia sa spod stupňujúcej sa maďarizácie Uhorska. Atmosféru nadšenia všetkých účastníkov nám dôsledne opisujú Národne noviny. Continue reading

Slováci, Slovenky.

O.z. Mea Patria v spolupráci s ČSOL- jednota Senec organizuje dňa 5. septembra (sobota)

2. Pochod obrancov Nových Zámkov. Stretneme sa ráno o 8:00 pred železničnou stanicou v Nových Zámkoch a pôjdeme po autentických miestach bojov česko-slovenských legionárov a domobrancov z rokov 1918-1919.

Bližšie informácie na: obeclegionarska.sk

                    alebo na: oz.mea.patria@gmail.com

Tešíme sa na vás.

Mea Patria

Pozvánka na 3. vojenský pochod gen. M.R.Štefánika

O.z. Mea Patria v spolupráci s ČSOL- Jednota Senec vás pozývajú na:

3. vojenský pochod gen. M.R. Štefánika
Pochod sa uskutoční dňa 3.5. 2014 o 8:00  hod. z areálu Seneckých jazier na trase Senec -Ivanka pri Dunaji.
  • dĺžka pochodu 1×18 km
  • na trase občerstvenie
  • odvoz od Mohyly do Senca autobusom

Registrácia do 31.03.2014 na  www.obeclegionarska.sk/pochod

Dispozície pochodu nájdete na:
Pochodom si pripomenieme výročie tragickej smrti nášho národného velikána, a tiež 100.-sté výročie vzniku česko-slovenských légií.
Tešíme sa na vašu účasť!
Mea Patria

Spomienka na Martinskú deklaráciu

Deklarácia slovenského národa nazvaná aj ako Martinská deklarácia je jedna z prelomových medzníkov slovenských dejín, ktorej signatári vyslali jednoznačné stanovisko starej politike Maďarov a ich lokajov  v Uhorsku, ktorí ju viedli v najmä  posledných dvoch storočiach voči národom žijúcim v tomto nevyhovúcom zväzku.  Continue reading

Pozvánka na Druhý vojenský pochod

Slováci, Slovenky!

Naše občianske združenie Mea Patria spoluorganizuje dňa 18. mája 2013, v spolupráci s ČSOL – jednota Senec, v poradí už druhý ročník vojenského pochodu M. R. Štefánika, konaného pri príležitosti výročia jeho tragického úmrtia.

Vojenský pochod odštartujeme z areálu Seneckých jazier o 8:00 po trase Senec- Ivanka pri Dunaji- Senec.

Registrácia účastníkov prebieha do 30.4. 2013

Vid registračný formulár: http://www.obeclegionarska.sk/pochod/

Pre registrovaných účastníkov pochodu bude pripravené občerstvenie a po úspešnom absolvovaní pochodu budú udelené medaily a diplomy.

Pre prípadné otázky nás kontaktujte na mail: oz.mea.patria@gmail.com Veríme, že sa stretneme v hojnom počte a spoločne tak vzdáme hold životnému dielu veľkého syna nášho národa M.R. Štefánika a čs. legionárom – osloboditeľom.