Spomienka na Martinskú deklaráciu

 

          Takmer pred sto rokmi sa dnešný deň v Turčianskom Svätom Martine stretol výkvet slovenského národa zo všetkých kútov Slovenska, aby sa tzv. Deklaráciou slovenského národa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov, vidiac tak príležitosť vymanenia sa spod stupňujúcej sa maďarizácie Uhorska. Atmosféru nadšenia všetkých účastníkov nám dôsledne opisujú Národne noviny. Medzi hlavnými rečníkmi nechýbali Matúš Dula, Ferdiš Juriga, Samuel Zoch. Andrej Hlinka tu predniesol svoj známy prejav: ,,Márne by sial kto dnes medzi nás kukol rozporu, mätežníctva, nesvornosti, márne. Nás nik viac, nás nik a nič viac nerozbije, nech sme akejkoľvek konfessie, alebo sociálnych názorov, ktorí cítime v žilách svojich slovenskú krv, sme jedni a jedni ostaneme,,. Napriek tomu, že Slováci vo vtedajšej dobe nenachádzali v Uhrosku pochopenie a neraz sa ocitli v neľahkej sitúácii, dokázali sformovať jednotné stanovisko a posunúť tak odkaz a prácu predkov do ďaľšej fázy vývoja národa. Hoci sa v spoločnom štáte vzťahy dvoch bratských národov nevyvýjali najlepšie , treba povedať, že vytvorenie umelého česko -slovenského národa bolo pre Slovákov v danej dobe to najlepšie ponúkajúce sa riešenie. Výhlásením 1.ČSR a ,,Martinskej deklarácie” sa nič neskončilo, naopak boj o Slovensko sa práve len začal.

          Podobne ako v minulosti tak aj v dnešnej dobe prežívame ťažšie časy, či už v sociálnej alebo v oblasti medziľudských vzťahov najmä v moralnej rovine sa vzdiaľujeme hodnotám našich predkov a je len na nás ako sa k tomu postavíme. Žijeme v dobe, kde brat by sa mal zastať brata, kde pomoc bratovi v núdzi by nebola len rečníckou frázou. Rešpekt tým, ktorí tak činia.

Páni bratia stretneme sa v Martine 14 novembra o 13:00 na Národnom cintoríne , pri pamatníku zdobiaceho citát P.O.Hviezdoslava: ,,Oni- verili dúfali skalopevne, tatranskej žuly – vo víťazstvo Pravdy hoc na smrť zmučenej i prekliatej a pochovanej tej nádeji i zomierali“.Stretneme, aby sme si uctili, položili veniec a zapálili sviece za tých, ktorí svoj život venovali národu. Po pietnom akte okolo 14:00 sa presunieme do kultúrneho domu v Záturčí, kde sa už tradične koná stolnotenisový turnaj na počesť Martinskej deklarácie. (Účasť je obmedzená na 24 štartujúcich, treba sa registrovať na oz.mea.patria@gmail.com)

Peter Kušnír