Pozvánka na spomienku a stolnotenisový turnaj na počesť mužov Martinskej deklarácie

deklaracia-letak-snr-nestandard2

V posledných rokoch mediálny pohľad a celkovo aj udalosti na politickej scéne vyzdvihovaním vzniku prvej  ČSR zatieňujú jedno z dôležitých prelomových rozhodnutí slovenskej politickej elity a to dokument Deklarácie slovenského národa prijatý v Martine 30 októbra 1918, ktorým sme sa ako Slováci oficiálne prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Mnohí súčasní politici by 28. október ustanovili radi ako štátny sviatok, avšak na  30. október si ani nespomenú. Z ich pôvabných reči, bežný človek nadobudne dojem akoby spoločný štát vznikol zo dňa na deň. Realita bola však iná a mnoho našich predkov padlo alebo bolo obeťami v občianskej vojne, vo vojne o zaistenie  hraníc a právneho fungovania nového štátu, prakticky až do podpisu Trianonu 4.6.1920.

Aj preto sa 12 novembra stretneme na Národnom cintoríne v Martine o 13:00, kde si pripomenieme a vzdáme úctu nielen mužom Martinskej deklarácie, ale i všetkým vlastencom, národovcom a dejateľom, ktorí v ťažkých chvíľach neváhali obetovať vlastne životy a pohodlie pre našu budúcnosť.

O 14:00 sa pri tejto príležitosti už tradične usporadúva stolnotenisový turnaj na počesť Martinskej deklarácie v kultúrnom dome  Martin-Záturčie.

Peter Kušnír