Pocta podplukovníkovi Jiřímu Jelínkovi

jelínekPo skončení 1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol mladý štát Česko-Slovenská republika, ktorá po dlhej dobe vytrhla slovenské obyvateľstvo spod zdrvujúceho útlaku maďarskej nadvlády. Vytúžená sloboda a mier však netrvala dlho. Maďarsko sa nedokázalo zmieriť s odtrhnutím Slovenska a po prevzatí moci boľševikmi Bélu Kúna a vzniku Maďarskej  republiky rád, sa ich zrak znova upriamil na Slovensko. Vpád maďarských boľševikov nenechal na seba dlho čakať. Celý juh Slovenska zachvátili boje medzi Kúnovcami a Česko-Slovenskými legionármi, ktorí sa sformovali z vojakov vracajúcimi sa z fronty prvej svetovej vojny. Jedny s najťažších a najdôležitejších bojov sa odohrávali aj v okolí Nových Zámkov. Continue reading

Série podujatí pokračujú

 pamatna_tabula_NT

V nedeľu 15. septembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie zo sérií podujatí, ktorými si Mea Patria uctila pamiatku česko-slovenských legionárov, ktorých boje za oslobodenie Slovenska sa udiali na našom území práve pred 100 rokmi. Mea Patria si už v pláne činosti na rok 2019 vytýčila ako nosnú tému práve uctenie si pamiatky legionárov, keďže sme dôvodne predpokladali, že toto výročie bude zámerne prechádzane mlčaním. Naše predpoklady sa žiaľ aj naplnili.  Continue reading

Pripomenuli sme si tragédiu

Cechy_2019_pamatnikUž 80. rokov uplynulo od krvavých udalostí v obci Čechy v Novozámockom okrese, ktoré sa odohrali na sviatok Troch kráľov 6. januára 1939. Táto slovenská obec totiž po smutne známej Viedenskej arbitráži pripadla horthyovskému Maďarsku. Naplno sa rozhorela maďarizácia a akékoľvek prejavy slovenskej národnej identity boli tvrdo postihované – či už bitkami, alebo väzením. Už v dňoch 24. – 25. 12. 1938 sa horthyovskí okupanti predviedli v okupovaných Šuranoch, keď zasahovali proti ľuďom spievajúcim slovenskú hymnu „Hej Slováci“, pričom zastrelili nemú /!!!/ 17-ročnú dievčinu Máriu Kokošovú. Čosi podobné sa stalo i o niekoľko dní neskôr v neďalekej obci Čechy. I tu po omši zaznela hymna „Hej Slováci.“ Omše sa zúčastnil aj istý robotník z majetku veľkostatkára Jaroša, ktorý prišiel provokačne s pripnutou maďarskou trikolórou, hoci sa o ňom hovorilo, že nie je Maďar. Continue reading

Letné stretnutie Mea Patria s verejnosťou

titulka (1)

Tak ako minulý rok, tak i v tento sa v rámci novozámockých slávností “Porcinkula” naše združenie Mea Patria zúčastnilo súťaže vo varení guláša. Poslednú júlovú sobotu, čeliac tropickej horúčave, sme sa opäť raz zvítali so svojimi členmi, podporovateľmi, priaznivcami, ale i širokou verejnosťou. Nálada bola výborná, pozitívne reakcie verejnosti na našu odprezentovanú činnosť tiež, a tí najmenší dostali od nás aspoň malý darček. V súťaži vo varení guláša, ktorého sa oproti minulému roku zúčastnilo nepomerne viac družstiev, sme skončili v uspokojivom bronzovom pásme. Ale o súťaž ani tak nešlo: dôležité bolo stretnutie so všetkými, ktorí nám fandia celé roky a o strávenie príjemného dňa v priateľskej atmosfére. Tak dovidenia o rok, priatelia!

IMG_8710
IMG_8731

IMG_8751

IMG_8744

IMG_8697

Dobré správy

mihalik_hromada_u_suleka

Keď sme sa v organizácii Mea Patria minulý rok rozhodli pre rekonštrukciu zanedbaného náhrobku štúrovca a martýra Ľ. J. Šuleka, pomáhali nám v tom viaceré osoby. Jedným z nich bol aj Anton Mihálik, predseda Organizácie na ochranu slovenskej štátnosti, presvedčený národovec, ktorý svojimi kontaktami na Evanjelickú cirkev v nemalej miere pomohol bezproblémovému priebehu obnovy náhrobku. Keďže sa nemohol v deň odhalenia novej pamätnej tabule zúčastniť podujatia, poctil nás návštevou uplynulý víkend a samozrejme, z výsledného efektu bol prirodzene nadšený. Nadšenie o to väčšie, že sa konečne zobudili aj kompetentní a po našej rekonštrukcii náhrobku opravili múr pri ktorom sa náhrobok nachádza, a dokonca položili okolo hrobu aj zámkovú dlažbu. Sme radi, že po štúrovcovi J. Holčekovi, ktorému sme osadili dôstojný pamätník v roku 2011 v Jasovej, čo bolo pre kompetentných stimulom na osadenie jeho busty v roku 2017, sa pohli ľady aj v Komárne a z našej iniciatívy sa kompetentní rozhodli aj pre skrášlenie okolia posledného odpočinku Ľ. J. Šuleka. Mea Patria tak vstupuje do 7 roka svojej existencie so zadosťučinením a zároveň ukazuje cestu, ako sa aj z mála dá vytvoriť veľa! Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a priazeň, ktorú ani v ďalších rokoch nesklameme!

Súvisiace články:

http://http://meapatria.sk/reportaze/mea-patria-obnovila-nahrobok-l-j-suleka/

http://http://meapatria.sk/historia/pozvanka/

Spomienka na zabudnuté víťazstvo

DSC08033

V sobotu 26. augusta si občianske združenie Mea Patria pripomenulo 365-te výročie bitky pri Vozokanoch. Ako hnutie hlásiace sa k európskej Identite sme považovali priam za svoju povinnosť pripomenúť si toto heroické stretnutie, v ktorom boli turecké sily po prvýkrát na území Slovenska porazené. Continue reading

Pocta Jurajovi Holčekovi

0

Úplne prvou aktivitou hneď po založení Mea Patria bola v roku 2011 kompletná rekonštrukcia hrobu predstaviteľa štúrovskej generácie rímskokatolíckeho farára Juraja Holčeka v obci Jasová. V podstate  už bezprostredne po obnovení jeho hrobu vznikla v okruhu vtedajšieho starostu obce Ing. Habaru myšlienka odhalenia busty tomuto zapálenému bojovníkovi za slovenské práva. Prešlo niekoľko rokov a sen sa stal skutočnosťou. Continue reading

Mea Patria obnovila náhrobok Ľ. J. Šuleka

sulek2

Minulú nedeľu, po dôkladných prípravách, zorganizovala Mea Patria spomienkovú slávnosť spojenú s odclonením novej pamätnej tabule na náhrobku Ľ. J. Šuleka v Komárne. Udialo sa tak na 195. výročie narodenia tohto slovenského národného buditeľa, ktoré si pripomíname práve v tomto roku. Práve za múrmi komárňanskej pevnosti sa skončil jeho mladý a nádejný život vo veku len 26 rokov. Pôvodný náhrobok z roku 1972 si vyžadoval prečistenie, nápisová doska bola už takmer nečitateľná a bola nahradená novou žulovou doskou a zároveň bol upravený aj hrob. V mene Mea Patria na slávnosti vystúpil jej správca Radomír Veselý a historické súvislosti a pohnuté životné osudy Ľ. J. Šuleka vo svojom referáte priblížil historik Mgr. Peter Legény. Celú rekonštrukciu na vlastné náklady zrealizovala Mea Patria, odborné práce vykonal jej člen Mgr. Slavomír Hromada, ktorý novú nápisovú tabuľu so správcom Mea Patrie Radomírom Veselým aj slávnostne odhalili. Je to ďalší z krokov Mea Patrie, ktorá ukazuje, že aj občianske združenia sa dokážu starať o zachovanie kultúrneho dedičstva a odkazu predkov, bez pomoci štátu a inštitúcii. Je však na zamyslenie, že činnosť na ktorú sú určité inštitúcie štátu priamo vytvorené a financované – nevykonávajú, dokonca ignorujú či priamo sabotujú. Aj preto pri hrobe revolucionára Ľ. J. Šuleka bolo potrebné vyhlásiť, že boj za slobodu, samostatnosť a charakter štátu musí pokračovať aj ďalej, až do víťazného konca.

sulek1

sulek3