Pocta podplukovníkovi Jiřímu Jelínkovi

Po skončení 1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol mladý štát Česko-Slovenská republika, ktorá po dlhej dobe vytrhla slovenské obyvateľstvo spod zdrvujúceho útlaku maďarskej nadvlády. Vytúžená sloboda a mier však netrvala dlho. Maďarsko sa nedokázalo zmieriť s odtrhnutím Slovenska a po prevzatí moci boľševikmi Bélu Kúna a vzniku Maďarskej  republiky rád, sa ich zrak znova […]

Série podujatí pokračujú

  V nedeľu 15. septembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie zo sérií podujatí, ktorými si Mea Patria uctila pamiatku česko-slovenských legionárov, ktorých boje za oslobodenie Slovenska sa udiali na našom území práve pred 100 rokmi. Mea Patria si už v pláne činosti na rok 2019 vytýčila ako nosnú tému práve uctenie si pamiatky legionárov, keďže sme dôvodne predpokladali, […]

Pripomenuli sme si tragédiu

Už 80. rokov uplynulo od krvavých udalostí v obci Čechy v Novozámockom okrese, ktoré sa odohrali na sviatok Troch kráľov 6. januára 1939. Táto slovenská obec totiž po smutne známej Viedenskej arbitráži pripadla horthyovskému Maďarsku. Naplno sa rozhorela maďarizácia a akékoľvek prejavy slovenskej národnej identity boli tvrdo postihované – či už bitkami, alebo väzením. Už v dňoch 24. – […]

Letné stretnutie Mea Patria s verejnosťou

Tak ako minulý rok, tak i v tento sa v rámci novozámockých slávností “Porcinkula” naše združenie Mea Patria zúčastnilo súťaže vo varení guláša. Poslednú júlovú sobotu, čeliac tropickej horúčave, sme sa opäť raz zvítali so svojimi členmi, podporovateľmi, priaznivcami, ale i širokou verejnosťou. Nálada bola výborná, pozitívne reakcie verejnosti na našu odprezentovanú činnosť tiež, a […]

Dobré správy

Keď sme sa v organizácii Mea Patria minulý rok rozhodli pre rekonštrukciu zanedbaného náhrobku štúrovca a martýra Ľ. J. Šuleka, pomáhali nám v tom viaceré osoby. Jedným z nich bol aj Anton Mihálik, predseda Organizácie na ochranu slovenskej štátnosti, presvedčený národovec, ktorý svojimi kontaktami na Evanjelickú cirkev v nemalej miere pomohol bezproblémovému priebehu obnovy náhrobku. […]

Spomienka na zabudnuté víťazstvo

V sobotu 26. augusta si občianske združenie Mea Patria pripomenulo 365-te výročie bitky pri Vozokanoch. Ako hnutie hlásiace sa k európskej Identite sme považovali priam za svoju povinnosť pripomenúť si toto heroické stretnutie, v ktorom boli turecké sily po prvýkrát na území Slovenska porazené.

Pocta Jurajovi Holčekovi

Úplne prvou aktivitou hneď po založení Mea Patria bola v roku 2011 kompletná rekonštrukcia hrobu predstaviteľa štúrovskej generácie rímskokatolíckeho farára Juraja Holčeka v obci Jasová. V podstate  už bezprostredne po obnovení jeho hrobu vznikla v okruhu vtedajšieho starostu obce Ing. Habaru myšlienka odhalenia busty tomuto zapálenému bojovníkovi za slovenské práva. Prešlo niekoľko rokov a sen sa stal skutočnosťou.

Mea Patria obnovila náhrobok Ľ. J. Šuleka

Minulú nedeľu, po dôkladných prípravách, zorganizovala Mea Patria spomienkovú slávnosť spojenú s odclonením novej pamätnej tabule na náhrobku Ľ. J. Šuleka v Komárne. Udialo sa tak na 195. výročie narodenia tohto slovenského národného buditeľa, ktoré si pripomíname práve v tomto roku. Práve za múrmi komárňanskej pevnosti sa skončil jeho mladý a nádejný život vo veku […]