Pocta podplukovníkovi Jiřímu Jelínkovi

jelínekPo skončení 1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol mladý štát Česko-Slovenská republika, ktorá po dlhej dobe vytrhla slovenské obyvateľstvo spod zdrvujúceho útlaku maďarskej nadvlády. Vytúžená sloboda a mier však netrvala dlho. Maďarsko sa nedokázalo zmieriť s odtrhnutím Slovenska a po prevzatí moci boľševikmi Bélu Kúna a vzniku Maďarskej  republiky rád, sa ich zrak znova upriamil na Slovensko. Vpád maďarských boľševikov nenechal na seba dlho čakať. Celý juh Slovenska zachvátili boje medzi Kúnovcami a Česko-Slovenskými legionármi, ktorí sa sformovali z vojakov vracajúcimi sa z fronty prvej svetovej vojny. Jedny s najťažších a najdôležitejších bojov sa odohrávali aj v okolí Nových Zámkov.

Toto mesto malo strategickú polohu. Pokiaľ by Nové Zámky padli, mali by maďarskí vojaci voľnú cestu do Bratislavy. Okupantov sa podarilo poraziť a vytlačiť. Nebolo to však zadarmo. Vojnový konflik si vyžiadal mnoho zranených a mŕtvych. Dňa 20. júna 1919 bol smrteľne ranený aj veliteľ streleckého pluku major Jiří Jelínek, ktorý viedol protiútok proti presile pri oslobodzovaní československého obrneného vlaku. S pištoľou v ruke, na čele svojich vojakov neváhal riskovať svoj život. Svojim zraneniam podľahol v Novozámockej nemocnici v prítomnosti francúzskeho generála Mittelhausena, ktorý ho na smrteľnej posteli povýšil do hodnosti podplukovníka. Jeho posledné slová boli: “Rád som to urobil pre svoju vlasť.” jelinek_odhalenie1

Občianske združenie Mea Patria sa dlhodobo angažuje v udržiavaní pamiatky Česko-Slovenských legionárov organizovaním vojenských pochodov, prednášok a inštalovaní pamätných tabúľ. Pri príležitosti stého výročia bojov sme vydali pamätné odznaky s podobou legionára (možnosť objednať si ich prostredníctvom nášho e-mailu: oz.mea.patria@gmail.com).medaila_pochod_NZ

Netradične v utorok popoludní 22. októbra 2019 sa uskutočnilo odhalenie busty podplukovníka Jiřího Jelínka na Novozámockom cintoríne, na ktoré bolo pozvané aj naše občianske združenie. Najväčšiu zásluhu na realizácii celého projektu osadenia busty mal predseda občianskeho združenia  “Za troma mostami”  František Daniel. Na slávnostnom odhalení vystúpil aj vojenský historik plukovník Eduard Stehlík z Českej republiky. Vo svojom príhovore spomenul, že sme obviňovaní údajným prepisovaním histórie, to však nie je našim cieľom. Našim cieľom je pripomínanie si histórie tak, ako sa naozaj odohrala.

jelinek_odhalenie8Bohužiaľ, ešte aj po sto rokoch sa nájdu ľudia, ktorí sa nedokážu zmieriť s históriou, ktorú sa snažia prekrúcať a neustále svojími aktivitami podkopávajú suverenitu Slovenskej republiky. Pozitívom však je, že takýchto aktivít pomaly ubúda a pevne dúfam, že postupom času zvíťazí zdravý rozum nad primitívnym šovinizmom.

Busta podplukovníka Jelínka už v Nových Zámkoch stála, bola však násilne odstránená. Znovupostavením busty sme si uctili pamiatku hrdinu, ktorý neváhal položiť svoj život za slobodu iných. Sme veľmi radi, že sme boli na odhalenie pozvaný a busta našla svoje miesto, ktoré mu právom náleží.

Radomír Veselý

správca Mea Patria

jelinek_odhalenie5

jelinek_odhalenie11

jelinek_odhalenie9

jelinek_odhalenie4

jelinek_odhalenie6

jelinek_odhalenie10

jelinek_odhalenie2