Mea Patria obnovila náhrobok Ľ. J. Šuleka

Minulú nedeľu, po dôkladných prípravách, zorganizovala Mea Patria spomienkovú slávnosť spojenú s odclonením novej pamätnej tabule na náhrobku Ľ. J. Šuleka v Komárne. Udialo sa tak na 195. výročie narodenia tohto slovenského národného buditeľa, ktoré si pripomíname práve v tomto … Continue reading Mea Patria obnovila náhrobok Ľ. J. Šuleka