Mea Patria obnovila náhrobok Ľ. J. Šuleka

sulek2

Minulú nedeľu, po dôkladných prípravách, zorganizovala Mea Patria spomienkovú slávnosť spojenú s odclonením novej pamätnej tabule na náhrobku Ľ. J. Šuleka v Komárne. Udialo sa tak na 195. výročie narodenia tohto slovenského národného buditeľa, ktoré si pripomíname práve v tomto roku. Práve za múrmi komárňanskej pevnosti sa skončil jeho mladý a nádejný život vo veku len 26 rokov. Pôvodný náhrobok z roku 1972 si vyžadoval prečistenie, nápisová doska bola už takmer nečitateľná a bola nahradená novou žulovou doskou a zároveň bol upravený aj hrob. V mene Mea Patria na slávnosti vystúpil jej správca Radomír Veselý a historické súvislosti a pohnuté životné osudy Ľ. J. Šuleka vo svojom referáte priblížil historik Mgr. Peter Legény. Celú rekonštrukciu na vlastné náklady zrealizovala Mea Patria, odborné práce vykonal jej člen Mgr. Slavomír Hromada, ktorý novú nápisovú tabuľu so správcom Mea Patrie Radomírom Veselým aj slávnostne odhalili. Je to ďalší z krokov Mea Patrie, ktorá ukazuje, že aj občianske združenia sa dokážu starať o zachovanie kultúrneho dedičstva a odkazu predkov, bez pomoci štátu a inštitúcii. Je však na zamyslenie, že činnosť na ktorú sú určité inštitúcie štátu priamo vytvorené a financované – nevykonávajú, dokonca ignorujú či priamo sabotujú. Aj preto pri hrobe revolucionára Ľ. J. Šuleka bolo potrebné vyhlásiť, že boj za slobodu, samostatnosť a charakter štátu musí pokračovať aj ďalej, až do víťazného konca.

sulek1

sulek3