Pamätná izba pre Jána Kalinčiaka

Podobne ako aj pominulé roky, sme si aj tentoraz ako spoluorganizátori pripomínali narodenie Jána Kalinčiaka, jedného z najväčších pisateľov a učiteľov štúrovskej generácie. Okrem tradičných príhovorov zástupcov o.z. Mea Patria a miestnej farnosti ECAV v Hornom Záturčí, pred pomníkom vystúpil aj s príhovorom pravidelný hosť našich diskusií , dlhoročný pedagogický a kultúrny pracovník p. Poliačiková.

Hoci súčasná spomienka patrila k tým skromnejším, položila si do budúcnosti  odvážny cieľ a tým je realizácia pamätnej izby Jána Kalinčiaka.  Jej odhalenie sa plánuje na 200 výročie narodenia Jána Kalinčiaka.  Podľa vyhlásenia p. farárky M.Dieovej sa pamätná izba bude nachádzať v spoločenskej miestnosti na fare, presne na mieste, kde sa nachádzal jeho rodný dom. Jadro pamätnej  izby by mali tvoriť fotografické zábery zo života Jána Kalinčiaka ako aj jeho knižná tvorba. Naše združenie by chcelo byť v tejto činnosti nápomocné a v rámci svojich možností  a aj týmto malým kúskom mozaiky prispieť k upevňovaniu našej národnej hrdosti a kultúry.  

Okrem tejto udalosti si každoročne pripomína narodenie Jána Kalinčiaka aj dobrovoľný hasičský zbor zo Záturčia. Na jeho počesť zorganizoval hasičské súťaže pre deti a mládež  s názvom Pohár Jána Kalinčiaka.

Mea Patria Martin

Foto: Josef Hamáček