ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA

Píše sa rok 1919 a Maďari (do dnes) nezmierení s porážkou z 1. sv. vojny  napádajú južné územia Slovenska, ktoré sú v zápätí suverénne znovu vybojované čs. domobrancami a čs. legionármi späť, do našich rúk…

Ale čas tak rýchlo letí a máme tu rok 1939.. a znova tí pohrobkovia „Veľkého Uhorska“! Okamžite po vtrhnutí na naše územia doháňajú zameškané. Rabujú, zabíjajú, pustošia, ničia pamätníky a sochy významných Slovákov i Čechov…

A hľa! Súčasnosť. 21. storočie. Doba „slobody“ prejavu, tolerancie, lásky, mieru a dobra.

A všetko je konečne, ako má byť. V našom rodnom meste v Nových Zámkoch, to dýcha klobáskovými a gulášovými slávnosťami (tak veľmi pre ľudí potrebných).

Stavajú sa tu sochy a tabule slávnych rodákov a dejateľov mesta, napr. pánov Kassáka, Széchényiho a pod. Nesmieme zabudnúť na kladenie vencov pri rôznych príležitostiach…

Ale počkať! Prečo nám rekonštruujú hroby čs. hrdinov z oslobodzovania Nových Zámkov v r.  1919 buldozérmi? A čo to tam teraz vyrástlo? Sú to snáď ich mená? Ale veď ten pomník sa nepodobá na ten pôvodný.

A prečo nemohol vyrásť ďalší sľubovaný pomník týmto vojakom?

Pán primátor sa snáď na nás hnevá, že odmieta uctievať si s nami aj ostatných, slovenských národných dejateľov.

Pravda je taká, že suverenita Slovenskej republiky leží mnohým vysoko postaveným v našom meste  v žalúdku. Manipulácia občanov beží na plné obrátky a tým si dotyční zaisťujú aj naďalej teplé a nadštandartne platené kreslá.

Som znechutený. Znechutený ale predovšetkým z nás, z obyčajných ľudí.

Stačí si len uvedomiť, že moc máme predovšetkým v rukách práve MY!

To MY vytvárame tých pánov veľkomožných!

Páni manipulujú aj našimi mestskými médiami- týždenníkom a televíziou.

Už spomínaná problematika s hrobmi a pomníkmi padlých legionárov zatriasla celým Slovenskom a Českom. Touto témou sa pozorne zaoberali verejnoprávne či súkromné médiá. Ministerstvá obrany, kultúry a vnútra žiadali objasnenie.

Mestu asi bude udelená mastná pokuta, ktorá bude samozrejme uhradená z našich vrecák.

A vzhľadom k tomu, že na danom mieste odpočívajú mimo iných, aj legionári z Talianska už ide o vec Európskeho významu.

Ale naše miestne médiá poslušne mlčia.

Ako je možné, že toto dopustíme?!

To s nami smú ozaj mávať, ako sa IM zachce?

Je treba uvedomiť si, aké je dôležité mať vlastný, suverénny štát.

Je treba uvedomiť si, že aj MY tvoríme ten štát.

MY, slovenský národ!

Vedú sa rôzne diskusie o vymieraní Európanov a ľudstva všeobecne.

Civilizačné choroby, epidémie, globálne oteplovanie..

Lenže vedzte, že našu záhubu spôsobia zbrane hromadného ničenia.

Tie zbrane nosí ľudstvo v sebe.

Sú to ľahostajnosť, ignorantstvo, strata hrdosti a národného povedomia.

Boh nás ochraňuj.

Miroslav Šimko