Pochod obrancov Nových Zámkov

 

Poslednú augustovú sobotu 31. 8. zorganizovalo o.z. Mea Patria v už tradičnej spolupráci s ČSOL jednota Senec tridsať kilometrový pochod po okolí Nových Zámkov. Trasa pochodu ktorá viedla cez Nové Zámky- Vlkanovo- Bajč- Aňala – Nové Zámky bola zvolená tak aby bez mála stovke účastníkov ukázala miesta bojov čs. legionárov a domobrancov, ktorí sa v lete 1919 stretli v neľútostnom boji s maďarskou červenou armádou.V boji s armádou maskovanej do červenej farby internacionálnej robotníckej revolúcie ktorej úlohou bolo prinavrátiť Slovensko pod nadvládu starého utlačovateľského Uhorska. Zhruba v polovici pochodu sme sa zastavili v obci Bajč kde sme pri hromadnom hrobe padlých príslušníkov domobraneckého práporu vzdali hold týmto obrancom národnej slobody položením venca v mene Mea Patrie. Počasie nám počas celého pochodu vyslovene prialo a mnohí účastníci medzi sebou bratsky diskutovali nielen na témy spojené s tzv. Nevyhlásenou vojnou. Cieľ pochodu bol stanovený pred Dom Matice Slovenskej v Nových Zámkoch kde sa pri pamätnej tabuli venovanej čs. legionárom udeľovali medaile a diplomy úspešným účastníkom pochodu. Celú akciu pozorne monitorovala aj Česká televízia z ktorej výslednej reportáže sme boli žiaľ mierne povedané sklamaný nakoľko vyznela tak akoby celú túto akciu organizovala „Praha“. Tieto veci by nás ale nemali znechutiť ale naopak doslova dokopať do toho aby sa akcií kde sa vzdáva hold tým, ktorí bojovali za našu slobodu zúčastnilo stále viac a viac Slovákov.

Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na vašu účasť v roku 2014, kedy si hrdo pripomenieme sté výročie vzniku pre naše národy revolučných Česko-Slovenských légií.

Mea Patria