Pripomenuli sme si Martinskú deklaráciu

 

14. novembra sme sa stretli na Národnom cintoríne v Martine, aby sme si pripomenuli Deklaráciu slovenského národa.Krátkym historickým exkurzom do minulosti, položením venca, zapálením sviec a symbolickou minutou ticha sme vzdali úctu  ľudom,  ktorí vo svojom voľnom čase na úkor iných slastí, činili v ťažkej dobe pre blaho národa.

Po prvej oficiálnej časti podujatia sme sa presunuli do kultúrneho domu v Záturčí, aby sme zahájili stolnotenisový turnaj. Triumf ostal tentoraz doma. Popritom sme v uvoľnenej zábave viedli dialógy na rôzne sociálno – spoločenské témy. Veríme, že o rok sa stretneme viacerí v podobne priateľskej atmosfére.

 

Mea Patria