2. vojenský pochod gen. M. R. Štefánika

V sobotu 18. mája sa v Senci konal v poradí už druhý ročník vojenského pochodu, venovaný velikánovi slovenskej a česko-slovenskej histórie. Organizátormi akcie boli už tradične Československá obec legionárska Jednota – Senec a samozrejme Mea Patria.

Tento rok sme sa rozhodli pre zásadnú zmenu oproti prvému ročníku. Trasa pochodu neviedla tak ako v prvý ročník Senec –  Ivanka pri Dunaji, ale predĺžili sme pochod aj o cestu naspäť, do areálu Seneckých jazier, odkiaľ pochod vychádzal. Táto úprava trasy znamenala, že pochod bude cca 35 km dlhý. Dlhšia trasa načrtávala viac preveriť fyzické a aj psychické sily účastníkov pochodu, no na druhej strane sľubovala aj lepší pocit z jeho úspešného absolvovania. Počas celého pochodu vládla priateľská atmosféra a mnohí si čas krátili rozhovormi na celospoločenské témy. Približne 150 účastníkov akcie z Čiech, Moravy, Poľska a samozrejme Slovenska do jedného pochod zvládlo. Po 16 tej hodine sme si síce unavení, ale hrdí, prevzali zaslúžené medaily a diplomy a v dobrej nálade sa rozišli s prísľubom, že sa o rok opäť zídeme.

Vidíme sa o rok priatelia.

Mea Patria

video z akcie: 2. ročník pešieho pochodu gen. M. R. Štefánika