SPOMIENKA NA JURAJA HOLČEKA

V piatok 8. mája zorganizovala obec Jasová spomienku na jedného z veľkých Slovákov Juraja Holčeka. Juraj Holček patril k štúrovskej generácii, ktorá sa nebála bojovať za práva svojho národa. V našom regióne tak, ako Bernolák hájil práva Slovenského ľudu. Osobne sa poznal s Andrejom Kmeťom a Jánom Franciscim, bol členom spolku Tatrín a prispieval do rôznych slovenských periodík. Pred štyrmi rokmi vznikla iniciatíva za obnovenie hrobového miesta Juraja Holčeka. Sme veľmi radi, že sa nám túto iniciatívu podarilo do roka naplniť. Veľká vďaka za sponzorskú pomoc patrí nášmu priateľovi Mariánovi Bednárovi ako aj o.r. SNS. Touto našou spoločnou iniciatívou sa nám podarilo dôstojne obnoviť miesto posledného odpočinku nášho velikána. Spomienková slávnosť začala svätou omšou, po ktorej sa účastníci presunuli na miestny cintorín. Úctu a obdiv vzdali prítomný Jurajovi Holčekovi pri mieste jeho posledného odpočinku príhovormi a kladením vencov. Prítomným sa prihovoril aj zástupca Mea Patrie v ktorom vyzdvihol osobnosť Juraja Holčeka a jeho oddanú prácu pre svoj národ. Dielo a odkaz našich predkov, ktorí bojovali za nás nesmie padnúť v zabudnutie, lebo iba národ, ktorý si váži svoje dejiny a dejateľov zostane živý a silný.

 

Mea Patria