Legionárske hroby v Nových Zámkoch

 

Uplynulých niekoľko dní zamestnával slovenské a české médiá prípad údajného ničenia hromadného hrobu československých legionárov pochovaných na cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Prečítal som si na túto tému desiatky článkov a videl niekoľko reportáží v rôznych televíziách. Ako Novozámčan a ctiteľ legionárskej tradície cítim povinnosť vyjadriť svoj a som presvedčený o tom, že aj názor a postoj väčšiny členov o.z. Mea Patria k tejto citlivej téme.

Niekedy v  polovici apríla tohto roku dostali pracovníci komunálnych služieb mesta Nové Zámky príkaz, aby odstránili masívny betónový podstavec a obrubníky v centre cintorína Sv. Jozefa. Pravdepodobne málo kto z nich tušil, že narúšajú miesto, kde leží vyše 200 pochovaných vojakov z 1. svetovej vojny a z obdobia oslobodzovania mesta od zvyškov uhorskej moci v roku 1919. O aké hroby sa jedná, však vedelo niekoľko uvedomelých občanov, ktorí túto nanajvýš znepokojivú informáciu začali šíriť nielen po samotnom meste, ale dostala sa až na ministerstvo obrany ČR. A tu sa táto kauza skutočne začína.

Reagovalo MO ČR ktoré zaslalo protestný dopis nášmu MO SR, kde žiada vysvetlenie, čo sa deje z hrobmi československých legionárov v Nových Zámkoch. Reagovala aj Spoločnosť M.R. Štefánika, ktorá po preverení si informácií podala trestné oznámenie na okresnej prokuratúre za zdevastovanie hrobov padlých legionárov.

Nastal čas pre senzácie chtivých novinárov. Spovedali predovšetkým prednostu mestského úradu v Nových Zámkoch pána Petra Ágha. Ten vo svojich prvých vyhláseniach potvrdzuje, že sa búracie práce konajú ale o žiadnych vojenských hroboch nič nevie. Na prekvapenie verejnosti však v ďalších rozhovoroch len o dva, tri dni neskôr tvrdí, že žiadne búranie sa nekoná a je to len výmysel istých neprajných kruhov, ba práve naopak mesto rekonštruuje vojenské hroby na cintoríne. Na chvíľu sa pozastavme. V jeden deň najzodpovednejšia osoba v meste hneď po primátorovi tvrdí, že o vojenských hroboch jakživ nepočul a o pár dní si ako zázrakom spomenie, že existujú a dokonca je mesto také zodpovedné, že ich ide na vlastné náklady v čase krízy rekonštruovať. Zvláštne? Myslím si, že určite.

Osobne ma prekvapuje najmä jeden drobný detail. Je tomu sedem rokov čo som ako občiansky aktivista spustil s mojimi kolegami iniciatívu za obnovenie pamätníka československým legionárom v našom meste, ktorý bol zničený pri maďarskej okupácii v roku 1939. Veľmi dobre sa všetci pamätáme s akým odporom sa k tomu stavali primátor Gejza Pischinger a prednosta Ágh. Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo krehko ovládané tzv. slovenskou koalíciou schválilo 50 000 Sk na pamätnú tabuľu legionárom, primátor uznesenie nepodpísal. Všeobecne boli vedením mesta vyvíjané rôzne aktivity aby v Nových Zámkoch žiadny pamätník či tabuľa legionárom nejestvovali. Tabuľa sa v roku 2009 nakoniec odhalila, ale nie za mestské peniaze a nie na mestskej budove, tak ako to schválilo zastupiteľstvo, ale na budove Domu Matice slovenskej.

Na margo týchto faktov ma napadá otázka: Je možné aby v priebehu 5-6 rokov tí istí ľudia tak radikálne zmenili názor  na legionárov a ich oslobodzovanie nášho mesta? Je možné aby nielen zmenili názor ale aby išli až tak ďaleko a z vlastnej iniciatívy začali rekonštruovať ich hroby?

Možné to skutočne je, ale dovolím si o tom trochu zapochybovať. To ako táto kauza nakoniec dopadne je už v réžii kompetentných osôb. Isté však je, že mestu reálne hrozí pokuta vyše 16000 eur za nesplnenie si nahlasovacej povinnosti takýchto prác. Isté je aj to, že vďaka takýmto krokom si mesto spravilo nelichotivú reklamu v zahraničí.

Zostáva nám len veriť, že hroby legionárov a vojakov ďalších zhruba desiatich národov sa dočkajú dôstojnej rekonštrukcie. Našou úlohou bude pomáhať vo vzdelávaní spoločnosti ohľadom legionárskeho odboja  a oslobodzovania Slovenska v rokoch 1918- 1919. Vzdelávať spoločnosť tak aby boli hrdí na túto časť spoločnej histórie Čechov a Slovákov.

Mgr. Peter Legény