Aj matovičovci majú svojho kotlebovca

OĽaNO je naozaj široká strana zastupujúca kresťanov i ateistov, rómov i nerómov a teraz už aj militantných antifašistov v podaní J. Smatanu, ale aj ľudí, ktorým sa kotlebovské názory zaiste nebridia. V podstate je naozaj pravda, že na kandidátke OĽaNO sa stretli všetky názorové prúdy. Zaujímavé je, že predstaviteľom OĽaNO, ktorí v roku 2016 vybiehali […]

Rozhovor s (ne)obyčajným kandidátom

Je tu čas volieb, ktorý býva predovšetkým o známych menách a tvárach. Lákavé heslá, sľuby o žiarivej budúcnosti a nastolení práva, sú chŕlené z úst politikov, ktorých morálka je minimálne sporná. V parlamente je ale stopäťdesiat kresiel, a preto by to nemalo byť celé iba o hlavných „hviezdach“ tejto volebnej show. Radi by sme vám predstavili kandidáta, ktorému skutočne ide o Slovensko a nie vlastnú […]

Všetko je v nás

Všetko, čo sa udialo v minulosti, alebo sa deje v prítomnosti, je v nás samotných. V každom jednom človeku kdekoľvek na tejto Zemi. V intenciách Božej prozreteľnosti bola táto Zem rozdelená medzi všetky nespočetné národy sveta tak, ako to bolo v Jeho pláne. Nám, národu slovenskému, počtom neveľkému, bola daná do náručia našich predkov od […]

Výzva na prinavrátenie úcty k najstarším slovenským národno-štátnym koreňom

Korene našej národnej genézy, ako aj slovenskej štátotvornosti siahajú až do začiatku 7. storočia. Vtedy sa zrodil náš najstarší slovenský a vôbec slovanský štátny útvar (r.623-658), najčastejšie nazývaný po našom prvom známom a významnom panovníkovi – Samová ríša. Ten sa stal právom ikonou obdobia etnogenézy slovenského národa. Samo, vladár starých Slovákov, v dobových prameňoch označovaný […]

Nesieme bremeno budúcnosti

Identita, to je to čo je našou najsvätejšou povinnosťou brániť. Identita to je to čo nás robí Slovákmi, Slovanmi a Európanmi vážiacimi si duchovno a logos, ktoré sa na našom kontinente vyvíjali tisícročia. My v Mea Patria sme tu preto aby sme tieto hodnoty pomohli uchovávať.

Prosba pre členov, sympatizantov, dobrodincov

Po prvý raz sme sa v združení Mea Patria rozhodli pre registráciu do systému 2% z dane. Znamená to, že sa uchádzame o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Tieto finančné prostriedky idú už z vašej zaplatenej dane – inak […]

Jeden rok Mea Patrie

Vážení spoluobčania, ctení sympatizanti o.z. Mea Patria! Ani sme sa nenazdali a prešiel rok od chvíle, kedy Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo naše občianske združenie. Preto práve tento uplynulý rok si žiada nejakú formu hodnotenia našej doterajšej činnosti. Naše o.z. sme zakladali s veľmi realistickými predstavami a cieľmi. Boli sme si vedomí od samého začiatku, že […]

Prednáška: Československé légie a Trianon

Tak ako sa chýlil ku koncu školský rok, rozhodli sme sa my aktivisti z o.z. MEA PATRIA využiť čas ktorý študenti tesne pred odovzdávaním vysvedčení trávia bezcieľnym ničnerobením a dať týmto posledným dňom školského roku zmysel. Zmysel v podobe nadobudnutia vedomostí, ktoré im v škole nevedia a niekedy snáď ani nemajú záujem predať.