Aj matovičovci majú svojho kotlebovca

15_SNJ_ProkešOĽaNO je naozaj široká strana zastupujúca kresťanov i ateistov, rómov i nerómov a teraz už aj militantných antifašistov v podaní J. Smatanu, ale aj ľudí, ktorým sa kotlebovské názory zaiste nebridia. V podstate je naozaj pravda, že na kandidátke OĽaNO sa stretli všetky názorové prúdy. Zaujímavé je, že predstaviteľom OĽaNO, ktorí v roku 2016 vybiehali zo sály NRSR na protest proti vystúpeniam poslancov za ĽSNS v pléne, dnes nevadí s nimi zdieľať jednu kandidátnu listinu. Nuž, časy sa menia. Aj ujo Igor začal iniciatívne chodiť do debát s Kotlebom, ba dokonca si u neho chcel vybaviť možnosť vystupovania na mítingoch ĽSNS. Zaiste tomu prispôsobil aj výber kandidátky, ako sa sám chváli, najlepšej v histórii.  Continue reading

Všetko je v nás

kriska_kalmus
Všetko, čo sa udialo v minulosti, alebo sa deje v prítomnosti, je v nás samotných. V každom jednom človeku kdekoľvek na tejto Zemi. V intenciách Božej prozreteľnosti bola táto Zem rozdelená medzi všetky nespočetné národy sveta tak, ako to bolo v Jeho pláne. Nám, národu slovenskému, počtom neveľkému, bola daná do náručia našich predkov od Boha zem, zem pod Tatrami, neopísateľne krásna a malebná. Od dávnych čias až po dnešok túto zem obýva národ Slovenov, ľudí to mierumilovných a žičlivých si vzájomne aj druhým. Vzhľadom na veľkosť, početnosť, prírodné a aj intelektuálne bohatstvo, bol slovenský národ so svojou zemou predmetom záujmu nie len okolitých, ale aj vzdialenejších národov.

Continue reading

Výzva na prinavrátenie úcty k najstarším slovenským národno-štátnym koreňom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Korene našej národnej genézy, ako aj slovenskej štátotvornosti siahajú až do začiatku 7. storočia. Vtedy sa zrodil náš najstarší slovenský a vôbec slovanský štátny útvar (r.623-658), najčastejšie nazývaný po našom prvom známom a významnom panovníkovi – Samová ríša. Ten sa stal právom ikonou obdobia etnogenézy slovenského národa. Samo, vladár starých Slovákov, v dobových prameňoch označovaný ako kráľ, výrazne dopomohol k oslobodeniu našich predkov spod krutej avarskej nadvlády, k zjednoteniu kmeňov a kniežactiev a zaslúžil sa o budovanie silného štátneho útvaru, ktorý odolával aj útokom mocnej Franskej ríše.

Continue reading

Nesieme bremeno budúcnosti

Identita, to je to čo je našou najsvätejšou povinnosťou brániť. Identita to je to čo nás robí Slovákmi, Slovanmi a Európanmi vážiacimi si duchovno a logos, ktoré sa na našom kontinente vyvíjali tisícročia. My v Mea Patria sme tu preto aby sme tieto hodnoty pomohli uchovávať. Continue reading

Prosba pre členov, sympatizantov, dobrodincov

Po prvý raz sme sa v združení Mea Patria rozhodli pre registráciu do systému 2% z dane. Znamená to, že sa uchádzame o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Tieto finančné prostriedky idú už z vašej zaplatenej dane – inak by prepadli do štátnej kasy – a skončili v štátnom rozpočte, ktorý neraz šafári od buka do buka, a podporuje mnohé projekty či aktivity, ktoré sú v rozpore nielen s väčšinovým názorom, ale mnohokrát aj so zdravým rozumom. Ak teda chcete aspoň trošku ubrať peniaze prerozdeľovačom pochybných tendríkov, percentíčiek a iných zlodejín, najlepšou voľbou je poukázať 2% z dane nejakému občianskemu združeniu. Ak to bude práve to naše, potešenie bude na našej strane. Výnos mienime použiť najmä na organizáciu podujatí, ktoré tvoria nosnú časť aktivít Mea Patria. Patrí k nim organizácia vojenských pochodov pri spomienke na česko-slovenských legionárov a M.R.Štefánika, ktorá sa každoročne teší širokému záujmu, rovnako tak i tradičná spomienka na štúrovca Jána Kalinčiaka. V minulosti sme sa tiež podieľali na tvorbe nového pomníka pre štúrovca Jozefa Holčeka, ktorý má teraz dôstojný charakter. Organizovali sme aj legionársky pochod proti svojvôli samosprávy mesta Nové Zámky, ktorá chcela zlikvidovať hroby týchto bojovníkov aj za našu slobodu. V ďalšom období by sme sa radi podieľali na tvorbe pamatnej izby Jána Kalinčiaka a nosným projektom pre tento rok by mal byť okrem už prv pomenovaných, aj humanitárny – v podobe humanitárnej pomoci pre kosovských Srbov, žijúcich vo všeobecne známych ťažkých podmienkach. Ak vás naše aktivity oslovili a chcete nám pomôcť svojou troškou, darujte nám 2% z vašej zaplatenej dane a vaša podpora bude využitá na prospech dobrej veci!

Potrebné údaje na poukázanie 2%:

Názov: Mea Patria

Sídlo: Gogoľova 8, 940 58 Nové Zámky

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42205298

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

vyhlasenie_2013

potvrdenie_o_zaplateni_dane_2013
Ďakujeme za vašu pomoc, podporu a priazeň!

Vaša Mea Patria

 

Jeden rok Mea Patrie

Vážení spoluobčania, ctení sympatizanti o.z. Mea Patria!
Ani sme sa nenazdali a prešiel rok od chvíle, kedy Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo naše občianske združenie. Preto práve tento uplynulý rok si žiada nejakú formu hodnotenia našej doterajšej činnosti. Naše o.z. sme zakladali s veľmi realistickými predstavami a cieľmi. Boli sme si vedomí od samého začiatku, že časová vyťaženosť a finančné hľadisko nám nedovolí dávať si nereálne ciele. Našu činnosť sme sa od samého začiatku snažili profilovať na základe identitárnej idei. Idei o príslušnosti k slovenskému národu, príslušnosti k SR a v neposlednom rade k európskemu civilizačnému okruhu.

Continue reading

Prednáška: Československé légie a Trianon

Tak ako sa chýlil ku koncu školský rok, rozhodli sme sa my aktivisti z o.z. MEA PATRIA využiť čas ktorý študenti tesne pred odovzdávaním vysvedčení trávia bezcieľnym ničnerobením a dať týmto posledným dňom školského roku zmysel. Zmysel v podobe nadobudnutia vedomostí, ktoré im v škole nevedia a niekedy snáď ani nemajú záujem predať. Continue reading

Generál Tomás de Zumalacárregui

V histórii sa objavilo mnoho osobností, ktoré sa v časoch prevratných a často násilných zmien rozhodli zachovávať tradičné postoje a princípy. Jednou z takýchto osobností bol práve generál carlistickej armády Tomás de Zumalacárregui. Ak chcem však opísať jeho životnú púť musím v prvom rade v stručnosti načrtnúť reálie doby v ktorej tento muž pôsobil, doby, ktorú neskôr moderná história pomenovala ako „ Carlistické vojny“.

Continue reading