Prosba pre členov, sympatizantov, dobrodincov

Po prvý raz sme sa v združení Mea Patria rozhodli pre registráciu do systému 2% z dane. Znamená to, že sa uchádzame o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Tieto finančné prostriedky idú už z vašej zaplatenej dane – inak by prepadli do štátnej kasy – a skončili v štátnom rozpočte, ktorý neraz šafári od buka do buka, a podporuje mnohé projekty či aktivity, ktoré sú v rozpore nielen s väčšinovým názorom, ale mnohokrát aj so zdravým rozumom. Ak teda chcete aspoň trošku ubrať peniaze prerozdeľovačom pochybných tendríkov, percentíčiek a iných zlodejín, najlepšou voľbou je poukázať 2% z dane nejakému občianskemu združeniu. Ak to bude práve to naše, potešenie bude na našej strane. Výnos mienime použiť najmä na organizáciu podujatí, ktoré tvoria nosnú časť aktivít Mea Patria. Patrí k nim organizácia vojenských pochodov pri spomienke na česko-slovenských legionárov a M.R.Štefánika, ktorá sa každoročne teší širokému záujmu, rovnako tak i tradičná spomienka na štúrovca Jána Kalinčiaka. V minulosti sme sa tiež podieľali na tvorbe nového pomníka pre štúrovca Jozefa Holčeka, ktorý má teraz dôstojný charakter. Organizovali sme aj legionársky pochod proti svojvôli samosprávy mesta Nové Zámky, ktorá chcela zlikvidovať hroby týchto bojovníkov aj za našu slobodu. V ďalšom období by sme sa radi podieľali na tvorbe pamatnej izby Jána Kalinčiaka a nosným projektom pre tento rok by mal byť okrem už prv pomenovaných, aj humanitárny – v podobe humanitárnej pomoci pre kosovských Srbov, žijúcich vo všeobecne známych ťažkých podmienkach. Ak vás naše aktivity oslovili a chcete nám pomôcť svojou troškou, darujte nám 2% z vašej zaplatenej dane a vaša podpora bude využitá na prospech dobrej veci!

Potrebné údaje na poukázanie 2%:

Názov: Mea Patria

Sídlo: Gogoľova 8, 940 58 Nové Zámky

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42205298

Potrebné tlačivá na stiahnutie:

vyhlasenie_2013

potvrdenie_o_zaplateni_dane_2013
Ďakujeme za vašu pomoc, podporu a priazeň!

Vaša Mea Patria