Categories
Nezaradené

Nesieme bremeno budúcnosti

Identita, to je to čo je našou najsvätejšou povinnosťou brániť. Identita to je to čo nás robí Slovákmi, Slovanmi a Európanmi vážiacimi si duchovno a logos, ktoré sa na našom kontinente vyvíjali tisícročia. My v Mea Patria sme tu preto aby sme tieto hodnoty pomohli uchovávať. Toto je totiž doba, ktorá nielen zavrhuje ale dokonca násilne potláča všetko to krásne, morálne, hrdinské a vznešené preverené stáročiami.

Nepatríme do doby, ktorá všetko toto odvrhla do prachu zabudnutia a nahradila ho materializmom a konzumom.

Odmietame sa vzdať svojich tradícií zdedených po predkoch, tradícií ktoré nás robia tak nádherne odlišnými od ostatných národov. Odmietame sa vzdať toho čo nás s ostatnými národmi spája a vytvára tak jedinečný svet ako je Európa.

Nemienime sa nečinne prizerať tomu ako víťazí kapitalistická globalizácia so svojimi produktmi ako multikulturalizmus, homosexualizácia či ničenie ekosystému. Mienime bojovať proti snahe systému urobiť z nás šedú masu lacnej pracovnej sily bez akýchkoľvek, národných, rasových, kultúrnych a náboženských koreňov.

Nie sme žiadny extrémisti, sme len ľudia, ktorí chcú pokojne žiť vo svojej krajine a vychovávať v nej svoje potomstvo bez obavy o ich život a budúcnosť. Cítime sa však byť kontrarevolučný a reakčný voči modernému svetu. Nie, nie sme proti pokroku ale chceme žiť v súlade a harmónii s prírodou, cítime potrebu uchovania duchovna a zároveň odcudzujeme ako si ľudia hrajú na Boha.

Cítime sa byť politickými aktivistami ale zároveň odmietame politikárčenie. Odmietame sa totiž riadiť niečím natoľko hlúpym ako je parlamentná liberálna demokracia. Nepodporujeme systém kde o našich životoch rozhodne tesná väčšina, ktorá je často zložená z ľudí v lepšom prípade zmanipulovaných a v tom horšom z ľudí hlúpych, z príživníkov, podvodníkov, xenofilov a zradcov nášho národa.

Nechceme kontrolovanú spoločnosť západného typu kde vám „sociálka“ zoberie vaše deti lebo ste ich zobrali do lesa kde sa štverali na stromy či ste im „capli výchovnú“ keď neposlúchali.

Tragédia Európy sa začala začiatkom minulého storočia. Európe zasadila ranu disgenická prvá svetová vojna a ďalšiu dostala počínajúc rokom 1939. Nešťastie nášho sveta pokračovalo keď si náš svet rozdelili víťazi v druhom globálnom konflikte v podobe kapitalistických USA a komunistického ZSSR a Európa sa stala vazalom a figúrkou v ich vzájomnom súperení.

To čo chceme je transnacionálna Európa, ktorá bude postavená na základoch spoločnej európskej identity. Chceme Európu, ktorá bude zbavená americkej okupácie a jej kolaborantov.

Je nesporné, že rokom 2015 sme sa dostali do novej fázy budovania Nového svetového poriadku. Organizovaná masová vlna imigrantov valiacich sa na náš kontinent má len urýchliť projekt multikulturalizmu. Zaujímavé je, že táto idea multikulturalizmu sa realizuje len v Európe a v krajinách, ktoré Európania vybudovali. Ľudia si musia začať klásť otázku komu a prečo vadí náš európsky svet, že cíti potrebu ho úplne zničiť. Prečo sa to nedeje v Afrike či Ázii ale zásadne len v krajinách obývaných ľuďmi z európskeho civilizačného okruhu?

To sú otázky, ktoré by si mali položiť ľudia ktorým záleží na budúcnosti našich potomkov.

Je potrebné aby sa ľudia prestali už tak hnať za materiálnymi vecami, ktoré často ani k spokojnému životu nepotrebujú a objavili znovu hlbokú krásu rodiny, priateľstva a solidarity. Tí, ktorí si tieto záležitosti uvedomujeme a rozumieme im by sme sa mali spojiť pretože musíme niesť bremeno našej budúcnosti.

Mea Patria