Prednáška: Československé légie a Trianon

Tak ako sa chýlil ku koncu školský rok, rozhodli sme sa my aktivisti z o.z. MEA PATRIA využiť čas ktorý študenti tesne pred odovzdávaním vysvedčení trávia bezcieľnym ničnerobením a dať týmto posledným dňom školského roku zmysel. Zmysel v podobe nadobudnutia vedomostí, ktoré im v škole nevedia a niekedy snáď ani nemajú záujem predať.

A tak 16.6. 2011 sme v spolupráci s bratom Mgr. Miroslavom Bilským z klubu vojenskej histórie Tatranci a Česko- slovenskej obce legionárskej v Senci usporiadali pre približne sto žiakov strednej školy v Nových Zámkoch prednášku na tému Trianon a úloha česko-slovenských légií v procese oslobodzovania Slovenska 1914-1920. Po úvodnom slove a uvedení do problematiky, ktoré si zobral na starosti Mgr. Miroslav Bilský bol premietnutý nový dokument s názvom Trianon – Mýty a fakty, ktorého autorom je práve brat Bilský. Po dokončení dokumentu sa slova ujal Mgr. Peter Legény z MEA PATRIA, ktorý prítomným študentom objasnil zásadný podiel česko-slovenských legionárov v jeho národno-oslobodzovacom boji v rokoch 1914-1919. Taktiež sa dotkol problematiky vnímania Trianonskej mierovej zmluvy z pohľadu ako slovenského tak aj maďarského. Z približne dvoj hodinovej akcie vyplynul dôležitý odkaz – najväčším nešťastím a zároveň prekážkou rozvíjania kvalitných susedských vzťahov medzi dvoma národmi je práve zamieňanie si mýtov s faktami.

Mea Patria Nové Zámky