Mark Bauerlein: NAJHLÚPEJŠIA GENERÁCIA

Prednedávnom sa mi do rúk dostala kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším podnadpisom „Najhlúpejšia generácia: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť (alebo never nikomu pod 30) od Anglického profesora Marka Bauerleina. Kniha reflektuje prienik moderných technológií do spoločnosti a ich vplyv na jednotlivca, na jeho správanie, postoje, spoločenské vzťahy, záujmy, či názory. Autor nazerá na internet, mobilné telefóny a softvérové prvky (napr. počítačové hry) kriticky a pripisuje im rôzne negatívne sociologické javy, ktoré pozorujeme v spoločnosti. Autor ako profesor literatúry Continue reading

Spomienka na Jána Kalinčiaka

V nedeľu 14. augusta 2011 sa z iniciatívy občianskeho združenia MEA PATRIA v spolupráci s miestnou farou ECAV v Martine-Záturčí uskutočnilo podujatie s názvom Spomienka na Jána Kalinčiaka. Tohto významného slovenského literáta si pri jeho jedinej buste na Slovensku pripomenulo približne päťdesiat ľudí. Moderátorom akcie bol občiansky aktivista Pavol Lazar. S prejavmi vystúpili zástupcovia organizátorov, pani farárka Mgr. Margita Dieová a za o.z. MEA PATRIA Mgr. Peter Kušnír. Celý pietny akt spestril hudbou seniorský súbor Priekopčanka. Po pietnom akte sme sa presunuli do miestnej fary, kde bolo pre návštevníkov pripravené malé občerstvenie a výstava fotografií s názvom „Zo života Jána Kalinčiaka“. Táto výstava obsahuje 18 archívnych fotografií a niekoľko titulných stránok Kalinčiakových diel. Continue reading

Slávnosti Juraja Holčeka

Dňa 7.8. 2011 sa v obci Jasová naplnilo to čo sme si predsavzali rok minulý. Naplnilo sa želanie vzdať hold nášmu velikánovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Slávnosti sa začali o 10.00 hod. v miestnom kostole svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Marian Chovanec, pomocný biskup nitrianskej rímskokatolíckej diecézy. Po omši nasledoval presun k farskej budove, ktorá bola postavená farníkmi pod vedením kňaza Františka Kapusňáka. Krátko po tom ako Mons. Chovanec faru požehnal sa zúčastnení v sprievode premiestnili na cintorín, kde sa konala hlavná časť programu. Po privítaní vážených hostí sa v mene hlavných organizátorov podujatia, o.z. Mea Patria, slova ujal historik, Mgr. Peter Legény, ktorý priblížil prítomným iniciatívu Continue reading