Škodná na pochode

columbia-uprising-1968
V časoch stredovekej Christianitas  prakticky neexistoval individualizmus. Nebolo to ani možné, pretože človek niečo znamenal iba ako súčasť nejakej korporácie – mestskej samosprávy, remeselníckeho cechu, roľníckej občiny, obchodnej gildy, alebo keď bol šľachticom či duchovným. Na podobnom princípe vznikli aj univerzity (prvá v r. 1088 v Bologni) ako spoločenstvo učiteľov a žiakov – universitas magistrorum et scholarium. Mali vlastnú samosprávu na čele s voleným rektorom, hoci formálne patrili pod právomoc Cirkvi a všetci profesori boli zároveň kňazmi. Univerzity sa delili obvykle na štyri “národy” podľa teritoriálneho pôvodu študentstva a až potom na jednotlivé fakulty. Pred okolitým svetom však tvorili zvláštny stav, samostatný “ľud”, obohatený právami a povinnosťami. Tento prirodzený poriadok sa začal rúcať s nástupom osvietenstva a skončil sa na Západe prakticky rokom 1968, kedy boli odstránené posledné “stredoveké” pravidlá univerzitného života na parížskej Sorbonne. A práve tento rok znamenal zlomový moment aj v dejinách pôsobenia študentstva na politiku. Aby sme sa nemýlili, študenti (a nielen univerzitní) sa zapájali do celospoločenských pohybov aj v minulých historických obdobiach. Avšak vtedy stály väčšinou na správnej strane dejín, keď napr. v meruôsmych rokoch bojovali za národ (Štúrovci), proti feudalizmu, za politické práva a pod. Avšak rok 1968 bol výnimočný tým, že sa študentstvo zapojilo do boja za ideológie, ktoré si za cieľ vytýčili deštrukciu celých národov a spoločností ako takých.

Continue reading

O politickej korektnosti, Tolkienovi a iných rasistoch

Tolkien Lewis

Župné voľby sa nám blížia a médiá, tretí sektor a dokonca aj kandidáti sa spájajú do boja proti fašizmu, rasizmu a ďalším všemožným -izmom. Táto humorná koalícia je samozrejme namierená aj proti tým, ktorí majú iný názor ako vládnuca štátostrana, daňový podvodník v prezidentskom paláci, či gayovia a šľapky v redakciách spravodajstiev TV Narkózy a Hnojky. Snažia sa nám nahovoriť, že je to sebaobranná reakcia občianskej spoločnosti na “zlo v zelených tričkách.” Máločo je tak vzdialené od pravdy.

Continue reading

Tomislav Sunic: Schopenhauer a vnímanie skutočnej alebo neskutočnej  postmodernosti

maxresdefault

Text nižšie, je rozšírená verzia prejavu Tomislava Sunica, ktorý sa uskutočnil 23. októbra 2010 na konferencii New Right v Londýne.

Existuje nebezpečenstvo pri interpretácii textu niektorého dávneho autora, tobôž takého veľkého filozofa, ako napríklad Arthur Schopenhauer (1788 – 1860). Tlmočník má tendenciu sa pozrieť na časti autorovej prózy, ktoré by najlepšie vyhovovali jeho vlastným záverom, pričom sa vyhýbajú častiam, ktoré môžu považovať ďalší kritici za relevantnejšie a ktoré tlmočník môže považovať za nepochopiteľné alebo irelevantné. Toto platí pre Schopenhauera, keďže sa zaoberá vo svojej viacvrstvovej práci  rozmanitými témami, od teórií vedomostí až po úlohu žien, pohlavia, eugeniky, náboženstva atď., zatiaľ čo ponúka aforistické vzorce o tom, ako žiť viac či menej hodnotný život. Okrem toho sa Schopenhauer v celej svojej práci intenzívne zaoberá vnímaním objektívnej reality, nášho sebapozorovania a ako sa naše sebapozorovanie odráža vo vnímaní druhého, napríklad v mojom politickom nepriateľovi alebo priateľovi. Nie je divu, že keď sa číta Schopenhauer spolu s niektorými postmodernými autormi, jeho práca môže retrospektívne priniesť niektoré priekopnícke poznatky, o ktorých ani nevedel. Continue reading

Na Slovensku sa v plnej nahote predstavuje postdemokracia!

2541918_1200x

Skončením totalitnej samovlády jednej politickej strany v roku 1989 sme sa nazdávali, že skončili aj politické prenasledovania za prejavenie slobodného názoru a vlastných myšlienok. Perzekúcie nepohodlných názorov boli na dennom poriadku potláčané ideologicky, v niektorých prípadoch dokonca fyzicky. Teda pád komunistickej totality mal znamenať pretransformovanie politických a spoločenských štruktúr do formy demokratickej a pluralitnej. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia a na začiatku milénia to tak aj vyzeralo. Continue reading

Posledná revolúcia

Úvod

Svet je zasa raz vo vare. Iracionálne masové protesty proti novému americkému prezidentovi sa tiahnu od amerických veľkomiest cez Paríž a Londýn až k protinožcom.

Skutočnou chuťovkou bola potom samotná inaugurácia, ktorá sa niesla v znamení pouličných násilností. Do tých sa nezapojili len anarchistické bojovky, ktorých hnev na vlastnej koži priamo pred kamerami pocítil americký nacionálny aktivista Richard Spencer. Neboli v nich osamotení ani príslušníci menšín, ktoré sa (opäť, celkom iracionálne) cítia Trumpom ohrození. Veľkú časť besniaceho davu totiž tvorili ľudia, ktorých hlavné média nazývajú nepokryte “tou lepšou Amerikou.” Myslia tým obyvateľov východného  a západného pobrežia Spojených štátov, belochov s vyšším vzdelaním, príjmami, vkusom a liberálnymi názormi. Nepamätám si, že by počas dvoch (!) inaugurácii Baracka Hussejna Obamu pravicoví “extrémisti” demolovali podobným spôsobom Washington. Ako je možné, že títo mierumilovní ľudia, milovníci všemožných inakostí a alternatívnych spôsobov života odmietajú takýmto násilným spôsobom výsledok demokratických volieb? Prečo sa táto časť obyvateľstva chová spôsobom, ktorý by verejná mienka očakávala skôr od neonacistov, bielych rasistov a iných subkultúr? Continue reading

Rimania a Sparťania vo vojne

sparta
V dnešnom svete plnom materializmu z ktorého sme vytesnili Boha a všetko náboženské zabúdame, že viera bola v živote európskych národov prítomná od počiatkov či v takej, či v onakej forme. Viera utvárala spoločenské vzťahy, a aj celú históriu národov Európy, a bežne ovplyvňovala aj tak častý jav, akým bola vojna. V nasledujúcom krátkom texte vám priblížime dôležitosť náboženstva vo vojenstve starovekých elitných bojovníkov ako boli Sparťania a Rimania.

Continue reading

Čestne o demokracii

platon

Vládcovia nie sú tí, ktorí majú žezlo, ani tí, ktorí boli kýmkoľvek zvolení… ani tí čo získali vládu násilím alebo klamom, ale tí, ktorí dokážu vládnuť. Nie je to tak dávno, čo sme si pripomenuli “deň boja za slobodu a demokraciu” a prieskum verejnej mienky agentúry Ineko vykonaný na prelome októbra a novembra zasa odhalil, že veľká časť občanov odmieta parlamentný systém. Continue reading

Enviromentalizmus ako Tradicionalizmus

wandervogel2

Ekologické myslenie je dnes akousi hnusnou iróniou osudu jedným z ideologických pilierov novej ľavice. Tento fakt je pritom naozaj nepochopiteľný, najmä keď si uvedomíme, že socializmus bol vždy mestským hnutím a komunizmus všade tam, kde vládol, presadzoval industrializáciu a “premenu” prírody. Enviromentalizmus bol však až do 20-teho storočia neoddeliteľnou súčasťou opačného, teda tradicionalistického videnia sveta. Continue reading

Karl Raimund Popper – lžifilozof otvorenej spoločnosti

karl-popper

Názor, že filozofické diela sa nezávisle od aktuálnych udalostí zaoberajú “večnými” problémami ľudstva a dianie vo svete ignorujú, presvedčivo vyvracia kniha Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia. Tento spis nachádza svoje podnety vo svetovom dianí, a čo je obzvlášť nebezpečné, uplatňuje si nárok na jeho zásadné ovplyvňovanie. Continue reading