16299346_1103885456400560_4170171372498563216_nKedysi sme sa veľmi smiali, keď v amerických filmoch zaznievala hláška: “Si v poriadku?” Pre dabujúcich rébus, pretože táto  fráza nemá nejaký rozumný ekvivalent v slovenčine. Jeden čas sme sa zabávali tým, že sme počítali koľkokrát za film odznie. Je to niečo podobné ako anglická fráza “Ako sa máš?” hoci pýtajúceho sa to absolútne nezaujíma. Je to akési zdvorilostné klišé. Na túto smiešno-trápnu anglosaskú frázu som si spomenul práve dnes, pri vyznamenávaní osobností prezidentom Kiskom pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Udeliť rád Ľudovíta Štúra Fedorovi Gálovi, je rovnako cynické od prezidenta, ako pôžičky jeho nebankoviek pre pologramotných slabomyseľných občanov, ktorí vzápätí kvôli nim prišli o strechu nad hlavou. A cynizmus vrchovatý je, ak takýto občan založí aj nadáciu hrajúcu sa na dobrého anjela a zachraňujúcu svoje obete. Aby sa tento cynizmus mohol pretaviť rovnakou mierou, potom by bolo potrebné udeliť Fedorovi Gálovi snáď čestné členstvo v NSDAP, alebo aspoň štatút pozorovateľa v Ku-klux-klane. Snáď by neodmietol, keď sa mu nehnusí prijať rád antisemitu Ľudovíta Štúra, a navyše ešte aj štátu, proti vzniku ktorého tak útrpne bojoval aj so svojou kamarilou.

Prezident Kiska svoj cynizmus prejavil už minulý rok oceňovaním veľmi kontroverzných ľudí. Ostatne, on takýchto ľudí má rád a priam sa s nimi predvádza, ako s vulgárnymi exhibicionistami typu tzv. umelca Kalmusa, za ktorého dokonca osobne orodoval pri jeho zadržaní policajnými orgánmi. Výsmechom, ba priam pľuvancom, je ocenenie Mariána Čaučíka, predstaviteľa podzemnej cirkvi počas jej prenasledovania v časoch socializmu, pričom sám pán prezident, a najmä jeho otec, by o tejto temnej kapitole dejín vedeli ako horkokrvní komunisti podať najlepšie svedectvo. Najmä jeho otec, ktorý ako podpredseda ONV v Poprade dohliadal na prísne dodržiavanie ateizmu vo verejnosti.

Posledným “spravodlivým medzi národmi” je Petr Pithard, ktorý do konca úporne bojoval za zachovanie Československa a preto jeho ocenenie pri príležitosti vzniku SR je viac než úsmevné. A ešte úsmevnejšie je to, že nielen on, ale aj viacerí iní toto ocenenie prijali. Či tým chceli priznať svoj omyl, alebo len pokračujú vo svojom blude, je otázka predovšetkým pre nich.

A teraz na začiatok. Na tú frázu z amerických filmov, ktorú pán prezident určite pozná zo svojich zážitkov z USA. Andrej, SI V PORIADKU?!?

Mgr. Slavomír Hromada