Riešenie cigánskej otázky v nedohľadne

Europe, Slovakia, Kosice, Roma Gypsies in Slovakia becoming part of the new Europe. Lunik IX Ghetto, where the army lived during communism; now in 'democracy' it is home to 5500 Roma Gypsies. There is no free public collection of rubbish. The regional government says it will collect when the Roma pay for it. Whilst the human rights record and  treatment of ethnic minorities by Eastern European countries is suspect, still these countries have been allowed to enter Europe. The 550 thousand Roma Gypsies in Slovakia are the poorest citizens, they attend segregated schools, are often registered as mentally sub-normal. There social security has been cut by half. This is equivalent to Apartheid. April 2004. © Nigel Dickinson/Leader Photos

Predkovia dnešných cigánov pochádzali z prednej Indie, odkiaľ odchádzali do sveta v 8. až 11. storočí nášho letopočtu. Do Európy postupovali cez Malú Áziu v malých skupinkách. Za prvú dosiaľ známu zmienku o cigánoch v Európe sa považuje zápis mnícha v kláštore na hore Athos z roku 1100, ktorí boli v Konstantinopole známymi čarodejníkmi. V strednej Európe máme správy o cigánoch z 13. storočia. Do Uhorska prišli prví cigáni za vlády Ondreja II. v prvej tretine 13. storočia. V 16. až 18. storočí sa po Európe potulovali početné skupiny cigánov, ktoré sa živili veštením, čarovaním, ale aj krádežami. 

Na divokom východe

Pri sledovaní Televíznych novín TV Markíza som si pripadal, akoby som nežil na demokratickom Slovensku, ale v Kocúrkove v časoch najväčšej kocúrkovskej spoločenskej krízy. Už prvá správa mi poriadne zvýšila adrenalín v krvi: Štvorročné cigánske dievča na nechránenom železničnom priecestí v Medzilaborciach. Dievča vošlo do dráhy prichádzajúceho vlaku. Rušňovodič napriek použitiu rýchlobrzdy nedokázal zrážke zabrániť. Dievča utrpelo zranenie s trvalými následkami. Nehodu policajti vyšetrujú a je začaté trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. Matka dieťaťa sa pred televíznymi kamerami vyjadrila, že si zistila adresu rušňovodiča a že ten, citujem: „ten sviňák … on po svete nebude chodiť. Toto mu neprejde!“ Každý rozumný človek pochopí, že brzdná dráha vlaku je príliš dlhá na to, aby sa dalo predísť takejto nehode. Nechápem, prečo vôbec došlo k začatiu trestného stíhania a keď už áno, tak či sa budú prešetrovať tieto skutočnosti:

  • zanedbávanie dohľadu rodičov nad dieťaťom,
  • je pozemok, na ktorom stojí najbližšia cigánska osada majetkovo vysporiadaný?
  • či vyjadrenie „ten sviňák“ prostredníctvom médií bude považované za poškodenie dobrého mena?
  • či vyjadrenie matky dieťaťa bude považované za nebezpečné vyhrážanie?

V tej istej relácii bola zverejnená správa, že v Podskalke pri Humennom si cigáni ilegálne zriadili pohrebisko, aby sa tak vyhli plateniu poplatkov za užívanie miest na obecnom cintoríne. Podľa výpovede jedného cigána, je to vlastný cigánsky cintorín a „do toho im nikto nebude hovoriť!“ Bol by som zvedavý, či sa bude prešetrovať, či si cigáni zakúpili pozemok na prevádzku cintorína, či cigáni budú potrestaní za zámerné vyhýbanie sa poplatkov za užívanie cintorína, a či na vlastné náklady odstránia nelegálne pohrebisko. V tých istých správach som zachytil informáciu, že nejaká cigánka uniesla z detského domova dieťa, a že ho odvliekla na neznáme miesto. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, či táto cigánka bude trestne stíhaná za únos. Ak by mala bielu farbu pleti, myslím, že by bola. Z iných mediálnych zdrojov som sa dozvedel, že si cigáni veselo vyrubujú stromy v chránenom území Tatranského národného parku, kde je to prísne zakázané – aby si v zimnom období mali čím prikúriť. Bieli spoluobčania si drevo na kúrenie musia zakúpiť za poctivo zarobené peniaze. Cigáni si túto „vymoženosť“ nemôžu dovoliť, pretože oveľa vyššie príjmy, ktoré dostávajú od štátu za ničnerobenie predsa musia použiť na alkohol a cigarety. Z inej televíznej spravodajskej relácie som sa dozvedel, že v nemenovanej cigánskej osade vypukla epidémia žltačky. Na potlačenie tejto infekčnej choroby zdravotnícky personál navštívil túto osadu, kde bezplatne zaočkoval všetky ohrozené osoby. No zo správ som sa ďalej dozvedel, že „bielych“ sa to netýka, tí si musia za prípadné očkovanie zaplatiť a k nim sa zdravotnícky personál unúvať nebude, kvôli očkovaniu musia navštíviť zdravotnícke zariadenie. Podobné privilégia majú cigánske deti stravujúce sa v školských jedálňach. Im je ponúkaná strava za symbolický poplatok, zatiaľ čo rodičia „bielych detí“ majú smolu, musia uhrádzať stravné v plnej výške. Podobné výhody majú cigánčatá pri zabezpečovaní školských pomôcok. Oni ich dostávajú zadarmo, zatiaľ čo slovenských rodičov vyjde táto položka na nemalé finančné prostriedky. Cigánsky problém sa prejavil aj v iných krajinách Európy. Veľa sa hovorilo o rumunských cigánoch, ktorí prikočovali do Talianska. Talianska vláda sa snažila uzákoniť netradičné postupy smerujúce k zníženiu cigánskej kriminality. Povinnosť snímania ich odtlačkov prstov za účelom uľahčenia objasňovania nimi spáchaných trestných činov zarazila EÚ. Vo Fínsku zasa žobrajúcim cigánom chceli odňať ich deti a zveriť ich do náhradnej starostlivosti.

O čo tu vlastne ide? 

Zámerné vyvolávanie chaosu medzi národnosťami je prioritou istých kruhov, pretože takýmto spôsobom môžu ľahšie ovládať masy a nastoľovať celosvetovú globalistickú totalitu. Terčom ich kritiky sa stane každá vláda snažiaca sa ako – tak zabrániť cigánskej anarchii. Naopak, nepriznajú cigánom štatút kočujúceho národa. Ich výmysly o zanechaní kočovného spôsobu života cigánov nikto neberie vážne. V súčasnosti cigáni z bývalého východného bloku kočujú za lepšími životnými podmienkami a poniektorí dokonca za prácou do vyspelejších krajín západnej Európy. Vládnuci oligarchovia nepodnikajú kroky, ktoré by umožnili žiť cigánom v ich skutočnej vlasti – Indii, hoci právo žiť vo svojej krajine patrí k základným ľudským právam. Tu na východe republiky, kde žije početná cigánska komunita – bežne sa stretávam s cigánmi, ktorí kočujú. Pár vychudnutých koní ťahá koč zakrytý plachtou, spod ktorej sa vyškierajú strapaté, neumyté cigánčatá. Chudobnejší cigáni, ktorí svojich koníkov zjedli, kočujú v skupinkách s veľkými batohmi na chrbtoch, tzv. zajdami, sprevádzaní psami, ak ich medzitým nezjedli. Ak ich aj zjedli, možno ukradnú psa z nejakého dvora a je po probléme. Aj v Jakubovanoch pri Prešove si takto psa privlastnili. Majiteľa psa bielej farby pleti chladnokrvne zavraždili pichnutím noža priamo do srdca, pretože sa opovážil svojho psa brániť. Na súde sa cigáni vyhrážali pozostalým zabitého, aby si hľadali poriadneho advokáta.

Kto je vlastne diskriminovaný? 

Žijem na východe Slovenska. Tu viac než inde je vypuklý cigánsky problém. Obec Zborov pri Bardejove je známa zvýšenou koncentráciou cigánov na meter štvorcový. Cigánom sa tu, ako aj inde v republike nechce príliš pracovať, a tak sa množia a žijú zo štedrých rodinných prídavkov, čo má za následok, že v tejto obci je viac cigánskych detí, ako detí bielych. Žiaľ, cigánske deti, vzhľadom na ich mentalitu sa ústretovo nesprávajú: v škole cigánčatá ponižovali biele deti, bili ich, brali im desiatu, či pľuli im do jedla. Taktiež im znepríjemňovali život príšerným smradom, ktorý sa z nich šíril ako dôsledok ich nedostatočnej osobnej hygieny. V súčasnosti je v Zborove situácia taká, že ani jedno biele dieťa nenavštevuje zborovskú školu na druhom stupni. Na prvom stupni sa nájde zopár odvážlivcov, ktorí si trúfnu školu vo svojej obci navštevovať, no podstatná časť slovenských detí musí dennodenne dochádzať do školy v okresnom meste Bardejov, vzdialeného 10 kilometrov. Dovolím si predpovedať, čo sa stane o pár rokov: cigánske deti, ktoré si hovejú v blízkej zborovskej škole, po jej ukončení – ak ju vôbec dokončia – stanú sa iba záťažou pre štátny rozpočet. Ťažko je naučiť cigánov gramotnosti, keď cigánska kultúra nepozná ani číslice. Preto cigáni, ak počítajú – samozrejme predovšetkým peniaze, ku ktorým sa bezpracne dostali – pri počítaní používajú slovenské počty. Aký bude osud slovenských žiakov? Nepochybujem o tom, že všetci zdarne skončia základnú, ba i strednú školu a mnohí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. A ako sa rozhodnú potom? Na krivdu sa nezabúda. Možno preto, že si spomenú na to, s akými problémami sa stretli počas základnej školskej dochádzky – možno sa potom rozhodnú natrvalo odísť žiť do cudziny, keď sa k nim domovina tak macošsky zachovala. A Slovensko tak príde o kvalifikovaných odborníkov, nenahraditeľných pri rozvoji nášho hospodárstva, zdravotníctva, školstva či kultúry.

Cigánsky problém sa vlečie na Slovensku i v iných európskych krajinách už od príchodu prvých cigánov z Indie pred stáročiami. Európania oboznámiac sa s problémami pri začleňovaní tohto etnika do spoločnosti zaujali k nemu vlažný, ba až nekompromisný postoj. Vráťme sa do minulosti a všimnime si, aký postoj zaujali naši predkovia k cigánom v 18. storočí. Veľa napovedia citáty, vtedajšej literatúry, ktoré ani netreba prekladať do súčasnej spisovnej slovenčiny:

  • „Pochlebník s cigánstvím, blázen s svým bláznovstvím mnoho darúv pobere.“
  • „Čo sy slubil, to wikonag, at bys nezyskal cyganskíg titul twému menu.“
  • „Gestli kto mluwe že miluje Boha a brata sweho nenawidi cigáň jest.“
  • „Cigán, šelma zlodejská, ukradne, kde čo máš, povrazy k vozu, železo, jestli si neskováš.“

Slová „Cigán, cigániť“ sa tu uvádzajú s významom „klamať, kradnúť“ a slovo „cigánstvo“  vo význame „klamstvo, lož.“ Je zrejmé, že s cigánmi boli problémy vždy za nie najústretovejší postoj štátov, do ktorých zavítali – si môžu sami. Milé slovenské deti zo Zborova! Verte, že s vašimi problémami nie ste samé, že za vaše práva, proti vašej diskriminácii bojujú zanietení slovenskí národovci. Niektorí z nich na to doplatili životom, niektorí boli uväznení, či mediálne znevažovaní pred spoločnosťou. Nebojte sa! Božie mlyny melú pomaly… Raz príde doba, že detí našich detí sa budú môcť slobodne vzdelávať bez obáv zo šikanovania, či terorizovania zo strany neprispôsobivého etnika. Kým Slovensko skoncuje s terorizmom akejkoľvek národnosti či náboženskej skupiny – uplynie veľa času. Veď svet sa spojil v boji výlučne proti moslimským teroristom, no ich víťazstvo je v nedohľadne. Čaká nás dlhý boj. Som presvedčený, že je to boj víťazný, lebo na našej strane je Boh.

Na záver

To je súčasná realita. Ak sa vám na základe prečítaného zdá, že v súžití s cigánmi nie je niečo v poriadku, máte pravdu. No kompetentné osoby, ktoré by mali cigánsky problém riešiť – budú naďalej hľadať príklady diskriminácie cigánov, hoci v skutočnosti sme diskriminovaní my, „nerómovia“, ako zvykneme byť v poslednej dobe označovaní. Milí nerómovia, aj keď sa kvôli vám neorganizujú charitatívne zbierky, ako pre Rómov, hoci sa pre vás neorganizujú náboženské púte kvôli vašej inej farbe pleti, ako pre cigánov Rómske púte vo východoslovenskom Gaboltove – nestrácajte nádej. Som presvedčený, že Pán Boh je na vašej strane, pretože on je vždy na strane pravdy. Nikdy sa nestane, aby klamstvo a hriech zvíťazili nad pravdou a dobrom. Možno to má tak byť, aby ste sa tu na zemi trápili pre cudzie zlo, aby ste o to skôr a s väčšou slávou vstúpili na nebesia, kde nie je miesto pre nespravodlivých, darebákov, lumpov, príživníkov a lotrov.

neróm Ján Slanský (redakčne upravené a krátené)