Reportáž z Ekoprojektu u Solíkov

V sobotu 23. apríla 2016 sme sa podľa plánu dohodnutom s obcou Vysoká nad Kysucou zúčastnili Ekoprojektu u Solíkov, ktorý bol vypracovaný občianskym združením Mea Patria za účelom vypratania nelegálnej skládky v lese, v lokalite Semeteš spadajúcej pod kataster obce Vysoká nad Kysucou.

Obec zabezpečila vlečku, ba dokonca ju umiestnila podľa našich predstáv, v ťažšie prístupnom mieste, za čo sme im vďační, keďže nám tým ušetrila čas i námahu. Počasie sobotňajšieho rána bolo k nám pomerne žičlivé, okolo pol deviatej sme sa pustili do práce a už o hodinu boli najväčšie kusy odpadu v odpadovej vlečke.

Po krátkej prestávke sme vytiahli náradie a začali sme s odstraňovaním jednotlivých návozov odpadu. Táto činnosť bola jednoznačne zdĺhavejšia vzhľadom k všadeprítomnému sklu, ktoré sme museli preberať.

Rozsah skládky odpadu bol predsa len väčší, než sa predpokladalo, takže poslednú vrstvu, ktorá bola už takpovediac v rozklade sme pretriedili, zasypali vrstvou lesnej zeminy a následne splanýrovali.

 

V poobedňajších hodinách prišiel na pomoc ďalší manželský pár, ktorý sa pripojil k čisteniu okolia čiernej skládky, kde sme napokon našli ďalšiu, z ktorej sme odstránili aspoň všetky predmety pretŕčajúce nad zemský povrch, ohrozujúce lesnú zver i zdravie ľudí. Akcia bola ukončená o 14tej hodine, kapacita vlečky určenej na odpad bola plne využitá a po našej práci ostali viditeľné výsledky.

 Ukončenie sa nieslo i napriek únave zúčastnených dobrovoľníkov v skvelej atmosfére a zavŕšili sme ho zaslúženým relaxom a opekačkou.

Moje poďakovanie patrí organizátorom Ekoprojektu u Solíkov O.Z. Mea Patria, ktorí zároveň zabezpečili rukavice, odpadové vrecia a občerstvenie, všetkým zúčastneným aktivistom, starostovi obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antonovi Varechovi a nášmu koordinátorovi v obci Ing Jánovi Liskovi za pozitívny prístup k celej akcii, pristaveniu vlečky určenej na odpad ako aj vyvezenie daného odpadu o hmotnosti 900kg (!!!) na priliehajúce smetisko komunálneho odpadu, kde obec musela uhradiť jeho uskladnenie.

V závere by som mal ešte spomenúť, že našim sklamaním bolo zistenie, že podľa obsahu skládky sa dá preukázateľne vyhlásiť, že skládka bola vytvorená opakovaným vyvážaním odpadu z okolitých rodinných domov, čo núti k istému zamysleniu sa nad takým konaním.

S vďakou Pavol Lazar,