Pocta Jurajovi Holčekovi

0

Úplne prvou aktivitou hneď po založení Mea Patria bola v roku 2011 kompletná rekonštrukcia hrobu predstaviteľa štúrovskej generácie rímskokatolíckeho farára Juraja Holčeka v obci Jasová. V podstate  už bezprostredne po obnovení jeho hrobu vznikla v okruhu vtedajšieho starostu obce Ing. Habaru myšlienka odhalenia busty tomuto zapálenému bojovníkovi za slovenské práva. Prešlo niekoľko rokov a sen sa stal skutočnosťou.

Na naše potešenie sme my členovia Mea Patria mohli byť v sobotu 5. augusta pri tom. Samotnému aktu odhalenia busty predchádzala svätá omša venovaná práve Jurajovi Holčekovi. Následne sa procesia v čele s našimi vlajkonosičmi presunula do parku v centre obce kde bola odhalená naozaj umelecky vydarená busta vytvorená tvorivými rukami sochára p. Szilágyho.

1

S príhovorom vystúpil aj člen Mea Patria Adam Krajčír, ktorý hovoril najmä o súčasnom trende takzvaných novinárov špiniacich už aj pamiatku predstaviteľov štúrovského hnutia. Vyzval v ňom prítomných aby nedovolili týmto protislovenským, dobre plateným arogantným živlom špiniť odkaz našich skutočných národných velikánov a aby prostredníctvom svojich potomkov udržiavali ich myšlienky pri živote.

3 (1)

2

Obrovská vďaka patrí rodákovi z Jasovej Ing. Viliamovi Sedlárovi, ktorý celú bustu zasponzoroval zo svojich financií. Bodaj by slovenská otčina mala čo najviac takýchto hrdých a štedrých mecenášov.

4

5

Sme skutočne radi, že tento polozabudnutý bojovník za práva Slovákov má konečne dôstojný pamätník. Teší nás, že sa tak udialo práve v čase kedy sa nám mocní tohto sveta snažia všemožne brať našu národnú identitu a dedičstvo našich otcov.

 

Mea Patria