O nás

Vznik

Idea ktorá viedla k založeniu nášho občianskeho združenia sa datuje do druhej polovice roku 2010. V tomto roku sa zišla skupina mladých ľudí, ktorých spájala láska k vlasti a hlavne konzervatívne nazeranie na súčasný trend vývoja spoločnosti. Keďže hlavné jadro bolo zložené z už „ostrieľaných“ občianskych aktivistov, ktorí mali skúsenosti s prácou v iných občianskych združeniach, veľmi pozorne sme zvažovali či by malo zmysel sa zjednotiť a pod jednou strechou pôsobiť v podobe spoločného občianskeho združenia.  Nakoniec  myšlienka založiť riadne občianske združenie zvíťazila.

Na základe našej žiadosti nás 14. marca 2011 Ministerstvo vnútra SR oficiálne zaregistrovalo ako o.z. MEA PATRIA.

Idea

Už samotný latinský názov MEA PATRIA, v preklade Moja Vlasť, môže pozornému človeku čo to naznačiť. Latinský názov sme totiž zvolili zámerne. V histórií Európy latinský jazyk zohrával mimoriadne dôležitú úlohu globálneho jazyka vzdelancov, ktorý sprostredkúval komunikáciu medzi jednotlivými a tak odlišnými národmi starého kontinentu. Latinským názvom chceme vyjadriť nadstavbovú ideu, ideu ktorá má jednotlivcov a národy spájať a nie ich rozdeľovať.

Identita

MEA PATRIA je občianske združenie spájajúce ľudí konzervatívneho myslenia. Cítime sa byť hrdými Slovákmi ale aj hrdými Slovanmi a Európanmi. Cítime potrebu spájania sa národov nie však na základe deštruktívnej globalizácie a budovania Nového svetového poriadku. Naše o.z. odmieta spoločenské javy ako šovinizmus, ktoré má podľa nás nahradiť hlboký prejav spoločnej identity. Identita príslušnosti k národu a európskej civilizácii. Našu myšlienku teda možno najvýstižnejšie pomenovať ako identitárne hnutie.

Program

MEA PATRIA si dáva za cieľ v rámci svojich možností prispieť k renesancii stáročiami preverených morálnych hodnôt, ktoré žiaľ z našej slovenskej spoločnosti úplne vymizli. Hodnôt, ktoré zabezpečia zdravý vývoj spoločnosti a správne budovanie Slovenskej republiky.

Facebook: https://www.facebook.com/meapatrianz/

Pridaj komentár