MALÁ VOJNA V marci 1939 a jej miesto v pamäti národa

 

     V úvode tohto roku obohatil slovenský knižný trh zborník pod vedením historika Martina Lacka a Michala Malatinského. Témou tohto zborníka je už takmer zabudnutý vojenský konflikt medzi mladým Slovenským štátom a Maďarským kráľovstvom v marci 1939.  Príspevky v tomto zborníku však poukazujú na fakt, že samotný konflikt, ktorý neskôr vyústil do tzv. Malej vojny v marci 1939 sa odohrával už podstatne skôr. Jeho korene siahajú až do obdobia pred tzv. Viedenskou arbitrážou z 2. novembra 1938 kedy Slovensko ešte ako súčasť ČSR prišlo o tretinu svojho územia v prospech Maďarska. Maďarská politika totiž stavala svoju budúcnosť na rozbití ČSR a znovu získaní územia Slovenska pre nich Felvídeku. Na tento účel založili, vycvičili a vyzbrojili paramilitantné skupiny Szabadcsapatok (Slobodné oddiely) a Rongyos gárda (Garda otrhancov),ktoré po politickej stránke viedol bývalý minister vnútra Miklós Kozma. Tieto jednotky zložené z presvedčených „veľkomaďarských“ nacionalistov či dokonca trestancov prepustených na základe ich dobrovoľného vstupu do týchto formácií mali približne 9000 mužov. Na prelome septembra a októbra sa niekoľko týchto práporov s podporou pravidelnej maďarskej armády zúčastnilo teroristických akcií na slovenskom prihraničnom území, ktorých cieľom bolo destabilizovať ČSR a tým urýchliť jej rozpad. Okrem bojových operácií terorizovali slovenské obyvateľstvo ako aj českých kolonistov či Československu lojálnych maďarských občanov.Zo zborníka sa dozvieme o detailných plánoch maďarskej politiky, o samotných bojových operáciách, o bombardovaní Spišskej Novej Vsi, účasti Hlinkovej Gardy pri obrane územia či úplne neznámych bojoch ukrajinskej organizácie Karpatská Sič proti maďarským vojskám pri obsadzovaní Podkarpatskej Rusi. V zborníku sa ďalej rozoberá otázka prečo boli hrdinovia obranných bojov proti maďarským okupantom odsúdený do prachu zabudnutia. Kniha MALÁ VOJNA je určitým spôsobom splatený dlh voči hrdinom, ktorí bránili svoju vlasť a ich pamiatka a činy boli desaťročia zamlčiavané.

Zborník si môžete objednať na: historickerozhlady@gmail.com

Mea Patria