Katastrofa pre Slovensko

Obhajcovia multikulturalizmu, kvót na rozdelenie utečencov, antiopresívnych teorií a ďalších “pokrokových” pohrôm, svojich oponentov okrem všemožných nálepiek, zvyknú odbíjať aj frázami typu: “spoločnosť má strach, lebo nebola na rozmanitosť zvyknutá, ľudia žili v socialistickej rezervácií a boli uzavretí pred svetom, či xenofóbne nálady sú spôsobené absenciou multikultúrnej a multinárodnej minulosti, ktorá v prípade západných krajín … Continue reading Katastrofa pre Slovensko