Enviromentalizmus ako Tradicionalizmus

Ekologické myslenie je dnes akousi hnusnou iróniou osudu jedným z ideologických pilierov novej ľavice. Tento fakt je pritom naozaj nepochopiteľný, najmä keď si uvedomíme, že socializmus bol vždy mestským hnutím a komunizmus všade tam, kde vládol, presadzoval industrializáciu a “premenu” prírody. Enviromentalizmus bol však až do 20-teho storočia neoddeliteľnou súčasťou opačného, teda tradicionalistického videnia sveta. … Continue reading Enviromentalizmus ako Tradicionalizmus