Liberálne masírovanie

Ciganska-svatba

Rozklad národných síl sa prejavuje aj úpadkom názorov jednotlivcov. Najhoršie takých, od ktorých by ste to nikdy nečakali. Takých, ktorí vnášajú liberálne chovanie do svojho  života. Prejavuje sa to zľahčovaním a obhajovaním, veď čo sa dá robiť. Navyše niektorí sa k tomu aj priznávajú. Im nevadí, že jedno prezentujú a druhé konajú. Takáto degenerácia len vyhovuje súčasnému stavu spoločnosti. Nestačí, že mainstream nám podsúva rôzne hudobné žánre, zvrátené názorové prúdy a nezmysly proti prírode, podvedome to všetko vplýva na človeka. Ostáva len zachovať si zdravý rozum a mentálnu odolnosť voči vnucovaným veciam.

Nakoniec to nielen skončí tak, ale už sa to aj deje, že zdravý rozum a reálny pohľad na vec bude a hlavne je považovaný za kontroverznosť a extrémizmus. Schválne sa všetko prekrucuje, vzbudzujú sa emócie a mediálni manipulátori znásilňujú slobodu. Navyše protichodnosť názorov jedincov pohybujúcich sa na národnej scéne pripomína starých súdruhov. Za kritiku ich protichodnosti sa dozviete o dogmatickosti, pričom sa jedná len o reálne videnie. Mali by si uvedomiť, čo tým chcú dosiahnuť. Áno, niektorí sa v tom ocitnú ani nevedia ako, keď im do širšej časti rodiny pribudne nejaký “rytmusovec”. Mali by si rozmyslieť čo vlastne chcú.

Nedá sa lavírovať na dvoch stranách. Predovšetkým je to hlboké sklamanie. Ale odporúčame im zapájať sa v rámci multikultúrnych snáh do dobrovoľníckej činnosti. Snáď sa im podarí prevýchova, začlenenie do spoločnosti, pochopenie štýlu života a predovšetkým prispieť k ich lepšiemu životu. Ideálne je začať pozývaním na spoločenské udalosti, ako obohatenie kultúrnej vložky. Najlepšie pozvaním na svadbu, kde ostatní účastníci ostanú šokovaní, keďže nerátajú s takýmto obohatením. Nuž, treba sledovať módne trendy a hovoriť pravdu v dobe všeobecného klamu je revolučný čin.

Ctihodný občan