Spomienka na Jána Kalinčiaka

V nedeľu 14. augusta 2011 sa z iniciatívy občianskeho združenia MEA PATRIA v spolupráci s miestnou farou ECAV v Martine-Záturčí uskutočnilo podujatie s názvom Spomienka na Jána Kalinčiaka. Tohto významného slovenského literáta si pri jeho jedinej buste na Slovensku pripomenulo približne päťdesiat ľudí. Moderátorom akcie bol občiansky aktivista Pavol Lazar. S prejavmi vystúpili zástupcovia organizátorov, pani farárka Mgr. Margita Dieová a za o.z. MEA PATRIA Mgr. Peter Kušnír. Celý pietny akt spestril hudbou seniorský súbor Priekopčanka. Po pietnom akte sme sa presunuli do miestnej fary, kde bolo pre návštevníkov pripravené malé občerstvenie a výstava fotografií s názvom „Zo života Jána Kalinčiaka“. Táto výstava obsahuje 18 archívnych fotografií a niekoľko titulných stránok Kalinčiakových diel.

Po krátkej pauze sa ujal slova Igor Cagáň ako moderátor diskusie, a spolu s našimi ctenými hosťami, Mgr. Juditou Poliačikovou a PhDr. Michalom Eliášom, CSc., sa postaral o druhú časť spomienky. Približne tridsať ľudí si vypočulo túto veľmi prínosnú diskusiu o štúrovskej dobe, do ktorej sa zapájali okrem spomínaných hostí aj niektorí návštevníci. Obaja diskutéri sa zhodli na jednom: národné dejiny majú malý priestor v školách a ich neznalosť je pre dnešnú mladú generáciu vysoko kontraproduktívna. Možno by čiastočne pomohli aj divadelné hry, ktorých sa zastával hlavne pán profesor Eliáš. Možno do budúcnosti bude podobný projekt realizovaný, pokiaľ sa tejto myšlienku ujmú správni ľudia.

Na tomto mieste by sme chceli za spoluprácu poďakovať hlavne miestnej fare ECAV, pani Mgr. Judite Poliačikovej, pánovi PhDr. Michalovi Eliášovi, CSc., Pavlovi Lazarovi, Igorovi Cagáňovi a ostatným členom a sympatizantom nášho občianskeho združenia.

Mea Patria Martin