Slávnosti Juraja Holčeka

Dňa 7.8. 2011 sa v obci Jasová naplnilo to čo sme si predsavzali rok minulý. Naplnilo sa želanie vzdať hold nášmu velikánovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Slávnosti sa začali o 10.00 hod. v miestnom kostole svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Marian Chovanec, pomocný biskup nitrianskej rímskokatolíckej diecézy. Po omši nasledoval presun k farskej budove, ktorá bola postavená farníkmi pod vedením kňaza Františka Kapusňáka. Krátko po tom ako Mons. Chovanec faru požehnal sa zúčastnení v sprievode premiestnili na cintorín, kde sa konala hlavná časť programu. Po privítaní vážených hostí sa v mene hlavných organizátorov podujatia, o.z. Mea Patria, slova ujal historik, Mgr. Peter Legény, ktorý priblížil prítomným iniciatívu obnovy hrobového miesta Juraja Holčeka a pripomenul Holčekov odkaz budúcim generáciám. Po ňom vystúpil poslanec NR SR, Ing. Marian Záhumenský, ktorý v skratke rečnil o živote J.Holčeka a predniesol báseň Imricha Poláka, „Velikán si!“. V poradí tretí vystúpil predseda Matice slovenskej, Ing. Marian Tkáč PhD., ktorý vyjadril potrebu zjednotenia Slovákov a obnovy vlastenectva. S príhovorom vystúpil aj podpredseda SNS, JUDr. Ján Ikrényi, predstaviteľ strany, ktorá sa najvyššou mierou zaslúžila o obnovu náhrobku Juraja Holčeka. Ďalšími rečníkmi boli zástupca starostov obcí, kde J.Holček za života pôsobil, predseda VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. Milan Belica PhD., ktorý oficiálne prevzal záštitu nad celým podujatím a na záver si slovo vzal starosta obce Jasová, Ing. Miroslav Habara. Po rečníckej časti sa zúčastnení presunuli k hrobu Juraja Holčeka, kde Mons. Marian Chovanec posvätil nový náhrobok. Po slávnostnom akte kladenia vencov bola oficiálna časť programu ukončená. Slávnosti však pokračovali ďalej. V obci prebiehali zároveň aj hodové slávnosti, kde sa okrem iných predstavili aj ľudoví remeselníci, ktorí prezentovali záujemcom svoje umenie v duchu slovenských tradícií. Po slávnostnom obede sa na ihrisku odohral futbalový zápas spojený s recepciou a zábava pokračovala až do neskorého večera.

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácií slávností J.Holčeka. Osobitne však treba poďakovať predstaviteľom OR SNS v Nových Zámkoch, MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch a predstaviteľom obce Jasová. Ostáva len pevne dúfať, že z týchto slávností sa rozvinie každoročná tradícia. Dovidenia o rok!

 Mea Patria Nové Zámky