Európska integrácia na rázcestí

Myšlienka európskej integrácie ako takej vznikla na troskách 2. svetovej vojny, kedy si víťazné mocnosti položili otázku, či je možné podobnej katastrofe predísť a ak, tak ako. Aspoň takto sa charakterizujú prvotné myšlienky európskej integrácie, ktorá sa začala budovať po hospodárskej stránke ako Spoločenstvo uhlia a ocele a kde sa spojili odvekí rivali – Francúzsko a Nemecko. Myšlienka vskutku šľachetná, ktorá mala predznamenať zmierenie medzi národmi a zabezpečiť spoločnú prosperitu pred rivalitou, ktorá viedla v minulosti v krátkom čase k dvom pustošivým vojnám. Continue reading

Útok na Srbstvo

 

Minulý týždeň sme si pripomenuli už  šieste výročie vyhlásenia nezávislosti bývalej juhosrbskej provincie Kosovo a Metochia. Tento akt jednostranného vyhlásenia nezávislosti zo strany kosovských Albáncov len potvrdil trend panujúci od pádu tzv. železnej opony, kedy nositeľ demokracie a slobody v podobe USA, cieľavedome rozbíja väčšie štátne útvary v zmysle hesla: Rozdeľuj a panuj! Continue reading

Rozhovor s Dr. Arvédom Grébertom, tlačovým atašé na slovenskom veľvyslanectve v Berne v rokoch 1939 – 1945

 

V súvislosti s nekončiacimi útokmi na históriu nášho národa tendenčnými novinármi, historikmi a predstaviteľmi rôznych nátlakových združení, budeme prinášať svedectvá, ktoré budú konfrontovať “jediný správny názor”. Pretože v médiách sa k tejto téme vyjadrujú len starostlivo vybratí „odborníci“ s jediným správnym názorom, naším cieľom je priniesť niekoľko netendenčných pohľadov. Tu je prvý z nich:

Continue reading

Fotoreportáž z najzaujímavejšieho okamihu Matičných dní

Vyvrcholením druhého dňa Matičných slávností pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v podvečer, bolo odhalenie dreveného súsošia sv. Cyrila a Metoda a búst Jána Francisciho, Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho v areáli sídelnej budovy Matice slovenskej na Mudroňovej ulici v Martine ktorý bol  pomenovaný ako “Park sv. Cyrila a Metoda”.

Continue reading

Legionárske hroby v Nových Zámkoch

 

Uplynulých niekoľko dní zamestnával slovenské a české médiá prípad údajného ničenia hromadného hrobu československých legionárov pochovaných na cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Prečítal som si na túto tému desiatky článkov a videl niekoľko reportáží v rôznych televíziách. Ako Novozámčan a ctiteľ legionárskej tradície cítim povinnosť vyjadriť svoj a som presvedčený o tom, že aj názor a postoj väčšiny členov o.z. Mea Patria k tejto citlivej téme.

Niekedy v  polovici apríla tohto roku dostali pracovníci komunálnych služieb mesta Nové Zámky príkaz, aby odstránili masívny betónový podstavec a obrubníky v centre cintorína Sv. Jozefa. Pravdepodobne málo kto z nich tušil, že narúšajú miesto, kde leží vyše 200 pochovaných vojakov z 1. svetovej vojny a z obdobia oslobodzovania mesta od zvyškov uhorskej moci v roku 1919. O aké hroby sa jedná, však vedelo niekoľko uvedomelých občanov, ktorí túto nanajvýš znepokojivú informáciu začali šíriť nielen po samotnom meste, ale dostala sa až na ministerstvo obrany ČR. A tu sa táto kauza skutočne začína.

Continue reading

Z návštevy prednášky Pavla Dvořáka

Viacero slovenských historikov robí pri odkrývaní našich dejín záslužnú prácu, ale málo z nich ju vie verejnosti predať pútavou formou. Azda k najsvetlejším príkladom patrí Pavel Dvořák a jeho úspešné vydavateľstvo RAK Budmerice. Vo štvrtok 7.2.2013 si práve našiel čas pre Trenčanov. Okrem prezentácie svojej najnovšej knihy o Bratislave ponúkol svojim čitateľom zážitok z prednášky. Continue reading

Prezidentské voľby v ČR a Benešove dekréty

V Čechách a na Moravsko-Sliezku skončili prvé priame prezidentské voľby. Zvíťazil bývalý premiér, dlhoročný líder socialistov, a do dnešných dní politický dôchodok si užívajúci – Miloš Zeman. Oproti nemu stál ako protikandidát protežant tzv. pravice – Karel Schwanzenberg. Nebudem hodnotiť jednotlivých kandidátov, českí, moravskí i sliezki voliči si vybrali to, čo si vybrali, a čo my na Slovensku poznáme od zavedenia priamej voľby prezidenta v roku 1999 – tzv. voľbu menšieho zla. Teda, aspoň v danom okamihu a situácii si tak prevažná väčšina voličov myslí, že volila menšie zlo. Prezidentský súboj za riekou Moravou nápadne pripomínal súboj Gašparovič – Radičová z roku 2009. Čo však podľa môjho názoru zlomilo väzy K. Schwanzerbergovi (okrem účasti v nepopulárnej vláde p. Nečasa) bol jeho nemecký a šľachtický pôvod, a najmä otváranie tzv. Benešových dekrétov, témy citlivej ako v ČR, tak i u nás. Vedia však ľudia skutočne, o čo v tzv. Benešových dekrétoch išlo? Ľudia si myslia, že ide len o pozbavenie majetku a občianstva Nemcov, Maďarov, kolaborantov a iných osôb, ktoré napomáhali k rozbitiu predvojnovej Česko-slovenskej republiky či posluhovali nacistom. Skutočnosť je oveľa zaujímavejšia.

Continue reading

Oslavy amnestiami v dvadsaťročnom raji

20. výročie vzniku SR sme oslávili ako sa patrí – amnestiou. Človek by sa nazdal, že feudálne či otrokárske časy pominuli, alebo aspoň tie s prívlastkom neslobodné. Lebo práve tam mali amnestie svoj zmysel, keď previnilcom odpúšťali také viny ako neodvedenie desiatku, či ukrajovali z trestov politických väzňov – ideologických sokov. V našej demokraticky sa tváriacej spoločnosti by teda za bránami väzníc mali končiť naozaj spoločensky nebezpeční či škodiaci jedinci. Alebo je to azda inak?

Continue reading

Kauza slovenské deti

V uplynulých dňoch Slovensko žilo kauzou odobratia detí slovenskej matke Ivane Bórovej žijúcej vo Veľkej Británii. Mnohých Slovákov šokovalo, že tento konkrétny prípad je len vrcholom pomyselného ľadovca a odoberanie detí slovenským rodičom sa pod rôznymi zámienkami v Británii deje už roky. Ten kto sa však zaujíma o dejiny Británie vie veľmi dobre, akú veľkú a temnú škvrnu má tento štát na svojom svedomí práve v oblasti zaobchádzania s deťmi. Je nesporným faktom, že britské impérium bolo desaťročia budované aj vďaka násilnému odoberaniu detí svojich občanov. Práve tieto deti boli ako istý druh tovaru distribuované do anglických kolónií za oceánom, kde slúžili v lepšom prípade ako lacná pracovná sila.

Continue reading