Budeme hlasovať s prázdnymi obálkami, či s prázdnymi hlavami?

Pri rozhovoroch s názorovými oponentami sa mi mnohokrát stáva, že sa dostaneme do roviny, kde už len mávnu rukou a použijú svoju obľúbenú frázu: „to sú konšpiračné teórie“. Touto vetou zdá sa, je z ich strany diskusia skončená, hoci napríklad ja nie som zástancom klasických konšpiračných teórií. Títo konzumenti mainstreamových médií totiž túto obrannú formulku vytiahnu vždy, keď už nevedia kam z konopí. Alebo sa začnú pozerať na človeka pohľadom, akým sa svojho času dívali súčasníci na G. Bruna či G. Galilea. Pritom nejde o nejaké sprisahanecké teórie, len o odhaľovanie politiky tzv. slušných ľudí, tzv. slušných nedarebáckych štátov, ktorí robia práve to, z čoho obviňujú iných – vyvíjajú agresívne vojny, zbroja, ohrozujú mier, vraždia, zasahujú do suverenity iným, lúpia v mene vlastnej prosperity, riadia štátne prevraty – a toto všetko je pre požieračov plátkov ako .týždeň či Sme, konšpiračnou teóriou.

Continue reading

3 roky v “elitnom” klube

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli nedožité 19. výročie zavedenia slovenskej koruny. No už vyše troch rokov platíme inou menou – eurom. Čo sa zdalo ako „neodškriepiteľná výhoda“ o ktorej nás presviedčali všetci eurooptimisti, sa onedlho ukázalo ako nafúknutá bublina, dôsledky ktorej dnes zažívame v globálnom meradle. Túto krízu si treba veľmi dobre zapamätať a neustále ju pripomínať všetkým tým euronadšencom, ktorí dnes čušia ako voš pod chrastou. Mnohí ľudia sa boja o svoje úspory, iní zas uvažujú o návrate ku korune, zároveň si ale kladú otázku, ako by sme tak mohli učiniť, keď sme z korunových bankoviek narobili brikety na kúrenie a mince sme roztavili – Nemci vraj údajne marky uschovali do trezorov a skladujú ich.

Continue reading

O pôvode komunistickej myšlienky (2. časť)

SOCIÁLNO – FILOZOFICKÉ ZÁKLADY KOMUNIZMU

1.) Dialektika ekonomických a sociálnych dejín:

Dialektický materializmus sa pri vysvetľovaní užšej prírodovednej problematiky uchyľoval k darwinizmu, od ktorého prebral aj myšlienku evolučného pôvodu človeka z nižších živočíšnych druhov. Keďže vo voľnej prírode sa dajú pozorovať organizované formy stádovej existencie, marxisti sa prirodzene domnievali, že za určitého usporiadania vzťahov v stáde, sa menilo vedomie a schopnosti zvieracích jedincov na ľudské. Keďže marxisti idealizmus zavrhli, museli nájsť iný princíp, ktorý by formoval dejiny od vzniku hmoty, až po víťazstvo komunizmu. Keďže pri vývoji hmoty sa nemohli upriamiť na nejaké vonkajšie vplyvy, ktoré by nutne boli metafyzické (spomínaná transubstanciácia), uspokojili sa s hmlistým konštatovaním, podľa ktorého sa hmota neustále vyvíja od nižších foriem k vyšším preto, lebo je to jej vnútorný zákon.

Continue reading

Vitajte v EÚ, Chorváti!

Na pokraji krachu stojaca a čoraz častejšími úvahami o rozpade otriasaná EÚ opäť pohltí ďalší štát. O svojom osude „rozhodli dobrovoľne“ občania Chorvátska, ktorí v referende schválili vstup svojej krajiny do EÚ. V referende, ktoré je azda najkontroverznejšie zo všetkých, vrátane toho zmanipulovaného slovenského.

Continue reading

Predvolebné zamyslenie

Predčasné voľby zastihli nepripravených všetkých – ako politikov, tak i občanov. A tak i nás, ktorí zastávame tradičné hodnoty. Pretože vybrať si v spleti politických strán a hnutí s rozličnými programami je ťažké viac než kedykoľvek predtým.

Tieto voľby tak trocha pripomínajú voľby 2002. Aj tam bolo viac – menej jasné, že zvíťazí opozícia. No aké prekvapenie nastalo, a zrejme aj pre samotných aktérov, keď vládu opäť skladala neobľúbená koalícia zo strán predošlej garnitúry. Opozícia totiž percentuálne vyhrala, no 18% jej hlasov prepadlo (medzi 3 národné strany, viacero robotníckych, dvojičiek ako napr. HZDS – HZD, SDĽ – SDA, SNS – PSNS, ba dokonca ešte aj klienti nebankových subjektov mali hneď 2 strany). Podobný model sa odskúšal aj minulé voľby a celkom úspešne. Tieto voľby tiež nie sú výnimkou. Odrazu sa nám tu vynorilo hnutie 99% so záhadnou a masívnou kampaňou na ktorú by nemalo prostriedky 99% občanov, či vznikli hneď 2 strany obyčajných ľudí a Paliho kapurkovú pohotovo nahradila nekapurková Nora Mojsejová. Všetko v rámci snahy zopakovať majstrovský kúsok z volieb 2002 a 2010.

Continue reading

O pôvode komunistickej myšlienky (1.časť)

V tomto článku sa chcem zaoberať pôvodom komunizmu. Nielen z hľadiska novovekej ideológie,ale hlavne tým, čo predchádzalo myšlienke vytvorenia beztriednej spoločnosti so spoločným vlastníctvom výrobných prostriedkov. Vytvorenie komunistickej ideológie bolo totižto výsledkom určitého názorového vývoja v európskej civilizácii.  Niektoré jeho prvky badať už u antických filozofov.Pod pojmom komunizmus nebudem mať väčšinou na mysli len jeho marxisticko – leninistické krídlo. Nejde mi totiž o to, ktorý smer komunizmu sa ukázal v histórii schopnejším a presadil sa na politickej scéne. Ide mi o jeho myšlienkovú podstatu, predpoklady a ciele. Continue reading

Prednáška: Československé légie a Trianon

Tak ako sa chýlil ku koncu školský rok, rozhodli sme sa my aktivisti z o.z. MEA PATRIA využiť čas ktorý študenti tesne pred odovzdávaním vysvedčení trávia bezcieľnym ničnerobením a dať týmto posledným dňom školského roku zmysel. Zmysel v podobe nadobudnutia vedomostí, ktoré im v škole nevedia a niekedy snáď ani nemajú záujem predať. Continue reading

Slávnosti Juraja Holčeka

Dňa 7.8. 2011 sa v obci Jasová naplnilo to čo sme si predsavzali rok minulý. Naplnilo sa želanie vzdať hold nášmu velikánovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Slávnosti sa začali o 10.00 hod. v miestnom kostole svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Marian Chovanec, pomocný biskup nitrianskej rímskokatolíckej diecézy. Po omši nasledoval presun k farskej budove, ktorá bola postavená farníkmi pod vedením kňaza Františka Kapusňáka. Krátko po tom ako Mons. Chovanec faru požehnal sa zúčastnení v sprievode premiestnili na cintorín, kde sa konala hlavná časť programu. Po privítaní vážených hostí sa v mene hlavných organizátorov podujatia, o.z. Mea Patria, slova ujal historik, Mgr. Peter Legény, ktorý priblížil prítomným iniciatívu Continue reading